Oppilaitoksilla on keskeinen rooli kestävän tulevaisuuden rakentajina. Moni nuorista opiskelijoista kantaa aitoa huolta meitä painavista ympäristöongelmista. Viheliäisten ongelmien ratkaisujen avaimet eivät ole helposti löydettävissä.

Tällä hetkellä päätöksenteon pohjana on talous. Vaikutukset ympäristöön, etenkin välilliset, jäävät helposti huomiotta. Arvohierarkiamme pitää muuttua niin, että ensin mietitään päätösten vaikutukset ympäristöön ja talous sovitetaan sen mukaan.

Oppilaitokset ovat tämän muutoksen eturintamassa. Oppilaitos voi olla muutoksen edelläkävijä vain, jos se löytää itselleen kumppaneita, joiden kanssa vaihtoehtoisia tulevaisuuksia voi visioida ja tehdä niitä yhdessä todeksi. Millainen olisi visio kunnasta, joka toimii yhden maapallon kantokyvyn rajoissa ja tuottaa asukkailleen toimeentulon tarjoavaa ja yhteisöä rikastavaa työtä, osallisuutta, huolenpitoa, ihmistenvälisyyttä ja kokemuksen merkityksellisestä elämästä?

Kestävän kehityksen sertifiointi Tredussa

Ammatillisen koulutuksen Kestävän kehityksen sertifiointia toteuttaa OKKA-säätiö. Kestävän kehityksen sertifioinnin työkaluiksi kehitetyt indikaattorit auttavat oppilaitosta tunnistamaan, miten se voi pyrkiä kurkottautumaan nyky-yhteiskuntaa toisintavaa eetosta avarammalle ja muuttumaan tulevaisuutta ennakoivaksi ja yhteiskuntaa uudistavaksi muutosagentiksi. Tredussa Metsätien toimipiste osallistui pilottihankkeeseen, kun OKKA-säätiö kehitti uusia indikaattoreita 2018. Arviointiprosessi keskeytyi korona-epidemian vuoksi. Arviointia käynnistetään nyt uudestaan. Siihen osallistuvat kaikki toimipisteen henkilöstöryhmät. Opiston johto osallistuu arviointiin syyskuussa 2020. Mikäli uusia yllätyksiä ei tule, saamme arvioinnin valmiiksi ennen vuoden vaihdetta. Auditointi tapahtuu alkuvuodesta 2021 ja kevätlukukauden päätökseen mennessä prosessin pitäisi olla valmis.

Sertifiointi antaa kuvan siitä, miten kestävän kehityksen teemat huomioidaan koulutuksessa ja toimipisteen arjessa. On hyvä muistaa, että kestävän kehityksen kokonaisuuteen kuuluu mm. työhyvinvointi. Työn aikana tulee todennettua kaikki ne hyvät asiat, joita jo toteutamme ja ne, jotka vaativat kehitystyötä. Ulkopuolinen auditointi auttaa meitä avaamaan silmiämme seikoille, jotka jäävät omalta porukalta huomaamatta.

teksti: Timo Järvenpää