6aika: 365/12- Aina avoin ammatillinen oppilaitos -hanke käynnisti suunnittelun yrittäjyyden oppimisympäristön luomiseksi, ja starttaamo-konsepti sai alkunsa v. 2019 Pyynikin kampuksella. Ensimmäisenä konseptia käynnisteltiin hius- ja kauneudenhoitoalalla. Syksyn aikana tehtiin kokeiluja erilaisista yrittäjyysleirien malleista ja leiriläisiä osallistui eri tutkintoaloilta opettajiensa kanssa.

Starttaamon tavoitteena on aktivoida ja koota yhteen yrityselämän, yhteistyötahojen, yrittäjyys- ja työllisyyspalveluiden sekä oppilaitos- ja hankeyhteistyön verkostot ja palvelut. Starttaamotiimi lähti kehittämään toimintamallia asiakaslähtöisesti yhdessä opiskelijoiden kanssa. Myös yritysvierailut, yrittäjien tarinat ja luennot olivat syksyllä lähes viikottaisia. Kansainvälisestikin Starttaamo löydetiin; saimme opetusalan vieraita tutustumiskäynnille Kiinasta, Brasiliasta ja Dominikaanisesta tasavallasta. Yrittäjyyden opetusmallit ja metodit kiinnostivat, miten tähän kannustetaan ammatillisella puolella.

Starttaamon keskeinen tavoite on vahvistaa opiskelijoiden yrittäjyysosaamista ja –asennetta sekä tarjota valmiuksia työelämään. Toimintamalli tarjoaakin opiskelijoille monipuolisia mahdollisuuksia kehittää yrittäjyys- ja työelämävalmiuksia opintojen aikana. Pyynikin kampukselta löytyy Starttaamon coworking-tila tiimi- ja projektityöskentelyyn ja Starttaamossa opiskelijoiden tukena toimivat vastuuopettajat ja ohjaaja. Tarjolla on ollut mm. työpajoja, tapahtumia, opetusta ja ohjausta ja sieltä löytyy ajantasaista tietoa ja taitoa yrittäjyyteen ja työelämään.

Toimintamalli käyttöön Tredussa

Starttaamon juurruttua Tredun toimintaan perustettiin koko Tredun tasolle yrittäjyyden ydintiimi ja yrittäjyyden vastuuopettajat jokaiselle kampukselle huhtikuussa 2020. Tavoitteena kuluvalle vuodelle 2020 on Starttaamon toiminnan käynnistäminen ja kehittäminen kampuksilla. Ydintiimin painopiste on erityisesti käytännön toteutuksissa ja erilaisissa tapahtumissa, joilla tehdään yrittäjyyden teemaa näkyväksi, jaetaan tietoa eteenpäin ja innostetaan opiskelijoita ja muuta henkilöstöä mukaan.

Opiskelijalle Starttaamo tarjoaa tietoa ja ohjausta yrittäjyyteen ja itsensä työllistämiseen sekä työelämävalmiuksia ja hyviä verkostoja. Opetus- ja ohjaushenkilöstölle se tarjoaa ajantasaista tietoa, työvälineitä ja monipuolisia toteutusmahdollisuuksia itsensä ja osaamisen kehittämiseen sekä mahdollistaa erilaisten verkostojen hyödyntämisen. Yrityksille Starttaamo antaa näkyvyyttä ja avaa uusia yhteistyömahdollisuuksia oppilaitoksen kanssa sekä tarjoaa osaavaa työvoimaa ja oman henkilöstön osaamisen kehittämistä.