Opetushallituksen rahoittama HyteOpe-hanke tarjoaa täydennyskoulutusta sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan alojen ammatillisille opettajille hyvinvointiteknologian jalkauttamiseen osaksi ammatillista opetusta.

Tredu on osatoteuttajana tässä hyvinvointiteknologian hankkeessa ja järjestimme 1 op kokonaisuuden turva- ja huoltotekniikasta yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan opettajien kanssa. Kurssi tarjosi eri ammattioppilaitoksista tuleville ammatillisille opettajille työkaluja ja pedagogisia ratkaisuja suunnitella ja toteuttaa hyvinvointiteknologiaa omassa opetustyössään. Tredu näyttäytyi laadukkaana edellä kävijänä ja suunnan näyttäjänä hyvinvointitekniikan opetuksessa.

Tredun sisällä ja useiden muiden ammattioppilaitoksen ammatillisten opettajien ammattitaito lisääntyi. Tämä hyödyttää myös hoitotyön työpaikkoja, kun opiskelijoilla on teknologian osaamista, kun he valmistuvat ja siirtyvät työelämään. Tavoitteena on ollut asenteiden muokkaaminen myönteisempään suuntaan teknologian hyödyntämisessä hoitotyössä ja saamamme palautteen perusteella tässä on onnistuttu.

Uutisia voi seurata myös täältä https://www.samk.fi/uutiset/opettajat-janoavat-teknologiatietoa-hyteope-terveys-ja-hyvinvointiteknologiakoulutuksella-varmistetaan-ajantasainen-opetus/

Teksti: Inga Pöntiö