Tarve Futural Skillsin tyyliselle ohjelmalle syntyi muutama vuosi sitten osaamisperustaisuuden käyttöönoton myötä. Siinä opiskelijoille tuli mahdollistaa opiskelun eteneminen omassa tahdissa; nopeille oppijoille mahdollisuus valmistua aikaisemmin, hitaille antaa aikaa omaksua taitoja ja kaikki muut siihen väliin. Ensimmäiseen toteutukseen tein ison Excel-taulukon, siihen ruudukon opiskelijoiden työtehtävistä joilla osaamista saavutetaan ja yritin pitää sitä ajan tasalla. Taulukon ylläpito oli hankalaa; päivällä ei ehtinyt, illalla tai seuraavana aamuna oli hankala muistaa mitä kaikkea opiskelijat olivat tehneet. Ongelma korostui reformin myötä jossa Excelin ylläpitoa vaikeutti ei ainoastaan eri nopeudella etenevät, vaan myös eri aikaan aloittavat opiskelijat. 

Etsiessämme ratkaisua ongelmaan tutustuimme tarjolla oleviin verkkopohjaisiin sovelluksiin. Niiden joukosta ei löytynyt hyvää ratkaisua ongelmaa joten otimme yhteyttä Mediamaisteriin ja tiedustelimme olisiko heillä kiinnostusta kehittää sovellusta tähän tarkoitukseen. Myöntävän vastauksen saatuamme kehitystyö alkoi. Lähtökohtana oli että ohjelman rakenteen tulee olla ePerusteiden mukainen, opiskelijalle todella helppokäyttöinen ja opettajalle vielä helpompi. Näistä lähtökohdista alkanut kehitystyö synnytti Futural Skills-ohjelman. 

Futural Skills toi ratkaisun opiskelijan opintojen etenemisin seurantaan ja henkilökohtaisen etenemisnopeuden mahdollistamiseen. Opiskelija itse huolehtii opiskelutehtävien dokumentoinnista joten dokumentointi ei vie open aikaa opetuksesta. 

 Futural skills mobiililaitteessa 

Olen omien peruskoulusta tulleiden opiskelijoiden kanssa käyttänyt ohjelmaa muutaman vuoden ja todennut sen hyväksi tavaksi seurata osaamisen kasvua. Kun opiskelijat ovat saaneet ”futuralin täyteen” eli tehtyä tutkinnon osan perusharjoitukset, he voivat lähteä työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksolle kasvattamaan osaamista. Jakson aikana opettaja voi seurata opiskelijan työtehtäviä tarvittaessa ohjata yhteydenotoilla. Näytön dokumentointi ohjelmaan on tuonut keskusteluihin työpaikalla sisältöä ja varmuutta opettajalle ja työpaikkaohjaajalle arvioida osaaminen arviointikriteerien mukaisesti. Perustelun tukena kuvat ja keskustelut ovat avanneet osaamisen konkreettisemmin.  

Uusien opiskelijoiden kanssa käyttöönotossa ei ole ollut ongelmia, olen kertonut, että tämä on työväline, jota meillä käytetään ja opiskelijat ovat suhtautuneet asiaan hyvin. 

 Futural Skillsin käytön aikana olen huomannut, että opiskelijoiden on helpompi hahmottaa oma tutkintonsa ja sen sisältö. He ymmärtävät mitä tutkinnon osaa he opiskelevat ja missä vaiheessa opinnot etenevät. Kun opiskelijat näkevät ohjelmasta opintojensa sisällön ja osaamisen kasvun, on tieto motivoinut opiskelijoita opinnoissa ja mahdollistanut heille nopeamman etenemisen. 

Teksti: Petri Jäminki