TeamWe – Team Teaching in Welfare Technology -projektissa sisällöllisenä teemana on hyvinvointiteknologia ja projektin päätavoite on pedagoginen kehittäminen, tarkemmin tiimiopettajuuden ja tutkintorajat ylittävän opettajuuden kehittäminen. Opetusmetodeina käytetään ongelma- ja ilmiöperusteista oppimista sekä käänteistä opettamista.  Tähän mennessä projektissa on pidetty yksi opettajien koulutusviikko, jonka teemoina olivat erilaiset uudet opetusmenetelmät, hyvinvointiteknologia ja rajat ylittävä yhteisopettajuus. Jatkossa rajat ylittävä yhdessä tekeminen laajennetaan opiskelijoihinkin.

Tärkeintä projektin antia tähän mennessä on ollut myös monialaisen yhteistyön mahdollisuuksien ymmärtäminen ja edelleen kehittäminen. Myös hankkeessa käytettäviin opetusmenetelmiin (käänteinen opettaminen= flipped learning, tiimiopettajuus, ilmiö- ja ongelmaperusteinen opettaminen) tutustuminen ja niiden asteittainen käyttöönotto omassa opetuksessa on jo nyt saavutettu tavoite.

Jatkossa järjestettävissä hankeen työpajoissa työelämäyhteistyöllä on merkittävä rooli: moniammatilliset ja monikansalliset opiskelijaryhmät hakevat projektiviikon aikana yhteistyössä ratkaisua työpaikkojen olemassa oleviin ongelmiin.

Teksti: Anne Patana