Kiertotalous on noussut 2010 -luvun keskusteluissa yhdeksi tärkeimmistä keinoista sopeuttaa toimintamme maapallon kantokyvyn rajoihin. Kiertotaloudessa kyse ei ole vain kierrätyksestä, vaan myös raaka-aineiden tuotannosta, materiaalien prosessoinnista, tuotteiden valmistuksesta, jakelusta, kaupasta ja kuluttamisesta. Kiertotalouden kehittämiseen tarvitaan yhteiskunnan eri toimijoiden yhteistyötä sekä aivan uudenlaista asiantuntemusta.

Keväällä 2020 Tredussa on käynnistynyt Kiertotaloushanke: Kehitä osaamisesi kiertotaloudessa – KEOSKI. Projektin lähtökohtana on kiertotalousosaamisen ja -periaatteiden juurruttaminen osaksi hankkeessa mukana olevien yritysten ja oppilaitosten normaalia arkea ja toimintakulttuuria. Projektin osatoteuttajana toimii TTS Työtehoseura ja kehitystyössä on mukana useita alueen yrityksiä ja kiertotaloustoimijoita.

Projektin tarkoituksena on löytää monialaisen hankeverkoston kautta yhteisiä kehittämiskohteita ja oppimistarpeita sekä suunnitella uusia kiertotalouden koulutusmalleja ja oppimispolkuja. Tavoitteena on edistää niin henkilökunnan kuin opiskelijoidenkin kiertotalousosaamista erilaisten kokeilujen kautta sekä kehittää kiertotalouden teknologioiden ja toimintatapojen käyttöönottoa. Kiertotalousosaaminen pyritään sisällyttämään kiinteäksi osaksi ammatillista koulutusta luomalla kiertotalousmallin mukaisia koulutussisältöjä. Tavoitteena on myös rakentaa jatkuvuutta ja hyötyä kumppanuusverkostoa vahvistamalla sekä uusia työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä löytämällä.

Projekti liittyy Tredun Kestävä elämäntapa -strategiaan ja on tärkeä hanke, sillä projektin avulla pyritään edesauttamaan opiskelijoiden työllistymistä vastaamalla työelämän muuttuviin osaamistarpeisiin. Kiertotalouden osaaminen on tärkeä osa tulevaisuuden työntekijöiden ammatillista osaamista, ja sitä kautta myös yritysten ja organisaatioiden menestymisen edellytys. Projekti jatkuu vuoden 2022 loppuun ja hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto/ Keski-Suomen ELY.

Teksti: Riikka-Veera Kankaanpää