Kone- ja tuotantotekniikan alalla ryhdyttiin ennakoiden miettimään reformin tuomiin haasteisiin vastaamista vuonna 2016 omasta aloitteestani alkaneella valtakunnallisella verkostohankkeella Tekno 24/7, jota jatkettiin KoneDigi -hankkeen myötä.

Hankkeiden virallisiin tavoitteisiin perustuen kone- ja tuotantotekniikan alan koulutuksessa haluttiin lisätä asiakaslähtöisyyttä ja osaamisperusteisuutta. Hyödyntäen paitsi uusia oppimisympäristöjä myös mobiilia opiskelutapaa digimateriaalin ja digitaalisen seurannan myötä opiskelijoiden, niin nuorten kuin aikuisten, on helpompi ja joustavampi toteuttaa henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaansa. Kehitettyjä asioita hyödynnetään kaikkien opiskelijoiden kanssa, mutta erityisesti jatkuvan sisäänoton, joustavien opintopolkujen sekä erilaisten oppijoiden opetuksen ja ohjauksen yhteydessä.

Jo päättyneiden projektien puitteissa luotiin uutta digimateriaalia ja otettiin ensiaskeleita digitaalisten mahdollisuuksien käytössä. Hankkeen aikana testatuista oppimisalustoista yksi eli Futural Skills on valittu koko Tredun viralliseksi oppimisalustaksi. Myös Moodle on käytössä virallisena työskentelyalustana ja Moodle ”keskusteleekin” Futural Skillsin kanssa. Alamme oli mukana pilotoimassa Futural Skillsin ja Moodlen yhteiskäyttöä ensimmäisten alojen joukossa Tredussa. Kone- ja tuotantotekniikan alan kuusi projektitoimijaa Veikko Ahava, Matti Hellsten, Mika Mattila, Jouni Tonteri, Ville Ranta ja Antti Viitasalo, kaikista kolmesta alamme eri toimipisteestä, ovat toimineet toteuttaen projektin tavoitteita kukin omalla osaamisalallaan ja vahvuusalueellaan. Työ on vielä kesken ja yhteisten Moodle-työtilojen jatkokehittämisen yhteydessä vahvistuvat digitaitojen lisäksi opetushenkilöstön yhteisöllisyys sekä opettajien väliset tiimityöskentelytaidot, sillä opetushenkilöstö toimii tiimeinä yli toimipisterajojen. Projektipäällikkönä ja Tredun digitiimin jäsenenä olen saanut etuoikeutettuna seurata digitaitojen kehittymistä koko oppilaitoksessa. Meillä kaikilla on varmasti opittavaa toisiltamme ja siksi yhdessä tehden tulee hyvä lopputulos.
Teksti: Timo Saari