Yksi tuotekehitysprojektin pilottikoulutuksista on HH-kiinteistöpalvelut Oy:n kanssa yhteistyössä toteutettu ylläpitosiivouksen koulutus, johon on integroitu suomi toisena kielenä opintoja. Idea koulutukseen lähti työelämän tarpeista. Koulutuksen toteuttajat ja suunnittelijat Jaana Immonen ja Taina Malmilehto olivat jo pitkän aikaa lukeneet työelämän hiljaisia signaaleja ja tiesivät, että tarvetta ylläpitosiivouksen ja suomen kielen osaamisen lisäämiseen on työelämässä. HH-kiinteistöpalvelut oli alusta asti mukana suunnittelemassa koulutusta ja heiltä tuli tarve kehittää henkilöstön osaamista. Tarpeena ilmeni etenkin suomen kielen osaamisen lisääminen ja toiveena oli linkittää suomen kielen opetus ammattiopetukseen, sillä puhtaus- ja kiinteistöalalla suuri osa työntekijöistä on maahanmuuttajia. HH-kiinteistöpalvelut näkee tärkeänä henkilöstön kouluttamisen, sillä se lisää henkilöstön sitoutuneisuutta ja sitä kautta tuo HH:lle kilpailukykyä markkinoilla, jossa on työvoimapulaa. Tässä vaiheessa Tredusta saatiin projektiin opettajaksi mukaan suomen kielen opettajat Pirjo Pakkanen ja Julia Jelagina.

Koulutusta on yhteiskehitetty asiakkaan kanssa läpi koko koulutuksen. Asiakas on ollut alusta asti mukana kehittämässä koulutusta ja koulutusta on kehitetty koko koulutuksen ajan asiakkaan palautteen mukaan. Asiakkaan kanssa on pidetty säännöllisesti palavereita ja järjestetty työpaja, jossa on jaettu koulutuksessa tehtyjä materiaaleja asiakkaan käyttöön.

Digitaalisuus on ollut vahvasti mukana koko koulutuksen ajan. Moodlesta on tehty vuorovaikutteinen ja vahvasti virtuaalinen videoiden, ThingLink-kuvien, H5P-työkalun ja siivousvälinepelin avulla. Opetusvideot ja muut opetusmateriaalit ovat palvelleet myös HH-kiinteistöpalveluita, sillä he ovat saaneet käyttöönsä kaikki opetusmateriaalit, joita he voivat jatkossa hyödyntää henkilöstökoulutuksessa.

HH-kiinteistöpalveluille räätälöidyn koulutuksen pystyy monistamaan myös muihin koulutuksiin ja koulutuksessa on elementtejä, joita voi monistaa myös muille aloille. Suomi toisena kielenä opintojen Moodleen tehtyä osiota, voidaan hyödyntää kaikilla aloilla, sillä sanasto keskittyy asiakaspalveluun ja palaverikäytäntöihin. Nämä taidot ovat hyödyllisiä monilla muillakin aloilla. Uutta koulutuksessa on suomen kielen opintojen integroiminen ammattiopintoihin. Uutta on myös se, että HH-kiinteistöpalvelut on toimittanut omia materiaalejaan suomen kielen opettajalle ja suomen kielen opettaja on selkokielistänyt materiaaleja. Asiakas on saanut koulutuksen myötä käyttöönsä selkokielistä koulutusmateriaalia ja Tredu puolestaan on saanut käytännön materiaaleja työelämästä, joita voidaan hyödyntää opetuksessa.

Tuotekehitysprojektin rooli on ollut olla mahdollistaja. Kehittämiseen ei olisi ollut aikaa ja mahdollisuutta ilman tuotekehitysprojektia. Pilottikoulutuksen toteuttajat ja kehittäjät Jaana Immonen ja Taina Malmilehto ovatkin hyvin tyytyväisiä mahdollisuuteen kehittää uutta työssään. Jaana ja Taina toteavat, että innostuneeseen työntekijään kannattaa panostaa. Kun opettaja on innostunut työstään, into tarttuu opiskelijoihin ja hyöty näkyy myös työnantajalla. Näin positiivinen kierre on valmis.

Kuvituskuva. Lähde: Pixabay.