Euroopan suurimmat opetusteknologiamessut Lontoon Excel areenalla tammikuussa oli jälleen täynnä koulutuksen ympärillä toimivien yritysten ständejä ja lukuisia oheistapahtumia.   
 

Ulla Messuilla
Ulla messuilla.

WILMAn ja Moodlen kaltaisia alustoja oli paljon. Viestintä koteihin, oppilasrekisterin ylläpito ja opetus hoituu samalla alustalla. Se mikä erottaa ne toisistaan on tällä hetkellä visuaalinen ilme. Selkeys ja yksinkertainen grafiikka ovat erottavia tekijöitä.  Suomessa sama kehitys näkyy eri yritysten ja koulutusten järjestäjien toimesta yhdistämällä nykyisä alustoja ja integraatiokehittämällä niitä esim. Moodle-Teams/Wilma-Moodle.  

Merkillepantavaa oli videoiden tuominen entistä suuremmalla roolilla opetukseen. Lukuisa oli se yritysten joukko, joiden liiketoiminta perustui videokirjastoihin. Kirjastoissa oli mahdollisuus eri alojen valita ”oma kirjasto” ja videoiden käyttöoikeus oli kirjaston ylläpitäjän toimesta varmistettu. 

Tällä hetkellä oppimisalustojen kehitys tapahtuu tekniikka edellä ja sisältö jää toissijaiseksi eikä yhdisty BETT-messuilla opetussuunnitelmiin. Kehittyneet VR- ja AR-tekniikat ympäristöineen ovat hienoja dokumentaarisia maailmoja, mutta se miten niitä tällä hetkellä on sovellettu opetukseen kohdentuu paremmin alemmille asteille värkkäämö-henkeä (maker-kulttuuri) huokuen.  

360Mediatalo Oy esitteli kehittämänsä 360Education-julkaisualustan, jonka avulla kouluttajat voivat toteuttaa VR-laseja käyttäen interaktiivisia virtuaalisia kursseja. Lego oli messuilla isolla osastolla esillä ja keskittyi STEAM oppimiseen tavoitteena madaltaa ohjelmoinnin ja robotiikan oppimisen kynnystä. Messuilla esiteltiin myös mielenkiintoinen pedagoginen CRAFT konsepti (Creating really Advanced Future Thinkers) joka on kehitetty Tanskassa. Opiskelijat ratkovat arjen ongelmia yhteistyössä hyödyntäen tekniikkaa, desing-ajattelua, innovointia ja luovuutta.  

Olemme Tredussa kehityksessä täysin mukana, 6aika-Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt ja Tredu ovat mukana yritysten kanssa Teams&Moodle integraation kehitystyössä ja tuotokset esitellään ITK-konferenssissa huhtikuussa Hämeenlinnassa.  

”We need to embrace technology to make learning more engaging. When students are engaged and interested, that´s where learning takes place.” 

info@classvr.com  

Teksi Lea Lintunen ja Ulla Encell-Valo