Matkailualan työelämävaltaisesti toteutettava verkostokoulutusidea syntyi syksyllä 2018. Kangasalan yrityskoordinaattori Antti Lyhteilä teki mittavaa taustatyötä selvittäessään Kangasalan ja Pälkäneen matkailuyritysten työvoiman osaamistarpeita ja toiveita työelämävaltaisesti toteutettavaan matkailualan perustutkintoon johtavaan koulutukseen. Osaamistarpeina nousi esiin asiakaspalveluosaaminen sekä kielitaito.

Koulutuksen tavoitteena oli saada Kangasalan ja Pälkäneen alueen matkailuyrittäjät laajasti mukaan yhteistyöhön ja yhteisissä tapaamisissa kaupungin edustajien ja matkailuyritysten kanssa mukaan lähtivät Mobilia, Sydän-Hämeen safarit, Sappeen matkailukeskus ja Nuijan talo sekä Vehoniemen automuseo. Verkostokoulutuspilotin tavoitteena oli luoda yritysverkosto, jossa opiskelijat kiertävät keräämässä osaamista eri yrityksissä. Koulutus suunniteltiinkin toteutettavaksi Tredun tilojen lisäksi yritysten tiloissa, jotta alueen eri yritykset tulisivat opiskelijoille tutuksi, kun he siirtyvät yrityksestä toiseen suorittamaan eri tutkinnon osia.

Lähipäivät eri yrityksissä ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Kokemusten vaihtaminen kasvotusten yritysten tarjoamassa ympäristössä on laajentanut kaikkien osaamista. Aikuiset opiskelijat ovat nopeita omaksumaan tietoa. Digitaidoissa kuitenkin on vielä omaksuttavaa esimerkiksi Teams ja Skype ovat osoittautuneet hieman vieraaksi opiskelijoille. Opiskelijoilla tuntuu olevan tarve kasvotusten kohtaamisiin ja näissä kohtaamisissa on myös helpompi ottaa asioita esille.

Työnantajat ovat olleet tyytyväisiä koulutukseen ja he ovat kiitelleet erityisesti pitkiä työelämäjaksoja, jolloin opiskelija on päässyt kartuttamaan syvällisesti osaamistaan. Opiskelijat ovat myös olleet tyytyväisiä koulutukseen. Kesätyösuhteita on solmittu ja yksi opiskelijoista on perustamassa omaa yritystä. Koulutuksesta olemme Tredussa oppineet, että koulutuksen markkinointiin kannattaa panostaa ja koulutus tulee aloittaa pian opiskelijavalinnan jälkeen. Pohdintaan voisi myös laitta, voisiko työelämakumppanit olla mukana jo opiskelijavalinnassa.

Teksti: Toini Kyllönen, lehtori, matkailu.

Kuva oppimisympäristöstä: Mobilia Kangasala
Kuva oppimisympäristöstä: hotelli Torni Tampere
Kuva oppimisympäristöstä: Sydän-Hämeen safarit