Syksyllä 2019 Tredussa käynnistyi tuotekehitysprojekti: oppisopimuskoulutuksen tuotekehitysmalli Tredussa. Projektin lähtökohtana on koulutustarjonnan asiakaslähtöinen uudistaminen. Projekti on lähtenyt käyntiin seitsemän eri alan pilotilla. Pilottien tarkoituksena on löytää hyviä tuotteistamisen malleja, innovatiivisia pedagogisia menetelmiä sekä markkinoinnin välineitä, joita voimme hyödyntää ja jakaa alojen välillä. Tredun digitaalisten välineiden hyödyntäminen on myös oleellinen osa pilottien toimintaa ja piloteille tullaan tarjoamaan koulutusta ja tukea digitaalisten välineiden hyödyntämiseen. Tämän lisäksi projektin puitteissa on järjestetty aikuiskoulutuksen kick off, työpaja, jossa oli mukana puhumassa Suomen kokenein tuotteistaja Jari Parantainen. Projektin projektipäällikkönä toimii vuoden 2020 alusta Hanna Orava ja projektiassistenttina Annika Kujanpää.

Projekti jatkuu vuoteen 2021 asti ja projekti on saanut rahoituksen Tampereen kaupungin oppisopimusrahastosta. Projekti on tärkeä, sillä projektin avulla pyrimme vastaamaan työelämän muuttuviin tarpeisiin ja tuottamaan entistä asiakaslähtöisempiä koulutustuotteita. Projektia toteutetaan läheisessä yhteistyössä työelämän kanssa ja uudet koulutustuotteet suunnitellaan työelämän tarpeisiin. Yritykset ja yhteistyökumppanit ovatkin mukana kehittämässä uusia koulutustuotteita.

Sen lisäksi, että projektissa pilotoidaan tutkinnon osia ja kehitetään asiakaslähtöisempiä koulutustuotteita, tarkoituksena on tarjota Tredulaisille tukea tuotekehitykseen. Haluamme toimia vuorovaikutteisesti ja tarjota hyvää palvelua Tredun tuotekehittäjille. Jos sinulla on idea tuotekehitykseen, kerro se meille! Jos tarvitset apua tuotekehityksen käynnistämiseen ja eteenpäin viemiseen, ole yhteydessä tuotekehitysprojektin toimijoihin, projektipäällikkö Hanna Oravaan tai projektiassistentti Annika Kujanpäähän. Kerro meille mielipiteesi myös siitä, minkälaisia tarpeita Tredussa olisi tuotteistamisen ja tuotekehityksen tuelle.

Kehitetään yhdessä asiakaslähtöisempiä koulutustuotteita!

Tredun tuotekehitysprojektin esittelyvideo