Tampereen seudun ammattiopistossa Tredussa on pilotoitu Teamsin ja Moodlen integrointia ensimmäisten opiskelijaryhmien kanssa. Opiskelijoiden kokeilusta antama palaute oli pääosin positiivista, joten sen perusteella tätä kehitystyötä kannattaa ehdottomasti jatkaa.

Nyt jokaisen Tredun ja Tampereen lukioiden opettajan on mahdollista testata itse, että miten Moodlen työtilojen lisääminen onnistuu Teamsiin sovelluksen avulla. Täältä löydät siihen erilliset ohjeet.

Tavoitteena on poimia käyttöön molempien työvälineiden parhaat ominaisuudet

Moodle on Tredussa ja lukioissa vuosien saatossa toimivaksi todettu sähköinen oppimisympäristö ja uudempi tuttavuus Teams on monipuolinen alusta yhteistyölle ja viestinnälle. Sen sijaan että yhdellä työvälineellä yritettäisiin tehdä kaikki mahdollinen, on järkevämpää valita oikea työkalu oikeaan tehtävään.

Teams toimii ryhmän kotipesänä. Kuvakaappaus on tosin demotiimistä.

Tässä kokeilussa kantavana ideana oli luoda opiskelijaryhmille Teamsiin ns. kotipesä, jonne Moodlen työtilat tuodaan kiinteäksi osaksi Teamsin Moodle-appia hyödyntämällä. Kirjautumalla Teamsiin on mahdollista päästä suoraan tiimin kanavan välilehdeltä Moodlen työtilaan. Tarvittaessa Moodle-työtilan voi avata erikseen selaimessakin, mutta ainakaan Moodlen omien perustyökalujen käytössä tämä ei ole välttämätöntä.

Myös muut ryhmän tarvitsemat työkalut kannattaa linkittää Teamsiin. Esimerkiksi Tredussa käytössä oleva Futural Skills kannattaa lisätä omaksi välilehdekseen.

Teknisiä haasteita on selätetty tiiviillä yhteistyöllä

Kokeilussa on tehty tiivistä yhteistyötä Tredun, Mediamaisterin ja Microsoftin asiantuntijoiden kesken. Yhteistyön välineinä on luonnollisesti käytetty Teamsiin luotua tiimiä ja sen verkkokokouksia.

”Tämä yhteistyö auttaa meitä paikallisesti ymmärtämään miten integraatio teknisesti toteutetaan ja minkälaisia resursseja sen tekemiseen vaaditaan”, kertoo projektissa mukana oleva Microsoftin oppilaitostiimin Micke Alho.

Moodle-sovelluksen asentaminen sujui melko helposti, mutta Moodle-bottia emme vielä ole saaneet toimimaan. Tämä on kuitenkin seuraavana työlistalla.

Opiskelijoiden ja opettajien saamat hyödyt täytyy pitää mielessä

Teknisten haasteiden ohella tärkeää on miettiä, että miten loppukäyttäjät hyötyvät tekemästämme työstä.

Osassa saamastamme palautteesta esitettiin, että Teamsin ja Moodlen voisi pitää kokonaan erillisinä, sillä niiden käyttötarkoitukset ovat erilaiset.

Moodlen ruudukko-mallinen työtila tuo Teamsiin visuaalisuutta. Tämäkin toki on demo, eikä minkään oikean kurssin sisältöä.

Erään liiketalouden opiskelijan antama palaute summaa hyvin meidänkin ajatuksemme: ”Kaikki toiminnot ovat lähellä, nopeasti saatavilla, selkeästi tavoitettavissa – valinnanvaraa, jos tykkää käyttää Teamsia mieluummin, kuin Moodlea.”

Tämä kokeilu on herättänyt Tredun opettajien keskuudessa suurta mielenkiintoa. Jo alkuvaiheessa halukkaita testaajia oli enemmän kuin tarpeeksi. Tästä on hyvä jatkaa vuonna 2020.