Keväällä 2019 eteen tuli tilanne, että Tredun kaksoistutkintoa suorittavat opiskelijat tarvitsisivat lukuvuonna 2019-2020 terveystiedon kursseja useissa toimipisteissä. Koska opiskelijat olivat hajallaan eri toimipisteissä, ja muutamalle opiskelijalle ei opetusta pystytä järjestämään, kokosi lukio-opintojen opinto-ohjaaja Ulla Haavikko kaikki halukkaat opiskelijat yhteen, ja tuloksena oli 19 opiskelijaa eri Tredun toimipisteistä.

Olen opettanut kaksoistutkintolaisia jo vuosia, ja olin valmis kokeilemaan uudenlaista toteutustapaa, jotta halukkaille voitaisiin järjestää opetusta ajasta ja paikasta riippumatta. Jotta toteutus onnistuisi, tein alustavia tutkimuksia ennen kuin kurssien oli tarkoitus alkaa syyskuussa 2019.

Pidin keväällä 2019 Palkisen Villen kanssa lyhyen palaverin Teamsin mahdollisuuksista video/verkko-opetukseen. Kesällä 2019 ”leikin” Teamsin kanssa nauhoitellen etukäteen luentoja, kokeillen Teamsin keskusteluominaisuuksia, testaillen työpöydän jakoa ja perehtyen kokousten ääniominaisuuksiin. Olin keväällä myös keskustellut atk-tuen kanssa, jotta mm. kuulokeasiat saatiin kuntoon.

Rakensin ennen kurssien alkamista myös Moodleen Monimuoto-opetukselle oman kurssialustan. Laadin lisäksi tarkan etenemisaikataulun sekä kontaktiopetuskerroista, joita kurssin aikana on neljä, että verkossa tapahtuvista etäkerroista. Kaikesta tästä tiedotin opiskelijoita Wilman kautta.

Sitten syyskuussa 2019 aloitin opetuksen. Ensimmäinen kerta oli kontaktiopetuskerta keskeisimmässä toimipisteessä, jotta opiskelijoiden oli helppo tulla sinne. Käytimme ensimmäisen kerran kirjautumiseen Teamsiin ja Moodleen sekä yhteisistä pelisäännöistä sopimiseen ja ensimmäisen kappaleen opiskeluun. Sitten käynnistyivätkin etäopetuskerrat Teamsin ja Moodlen avulla.

Teamsissa nauhoitan opetuskertamme, jotta niihin voi palata uudelleen vaikka seuraavana päivänä tai kerratessaan kokeisiin ja kirjoituksiin. Myös ne opiskelijat, jotka eivät syystä tai toisesta pääse osallistumaan kyseiseen etäopetuskertaan, voivat kuunnella nauhoitteet jälkeenpäin ja tehdä samat tehtävät kuin mitä muut opiskelijat opetuskerralla tekivät. Teamsin keskustelualusta tukee opetusta. Samoin hyödynnän myös Moodlen erilaisia mahdollisuuksia tehtäväkansiosta blogin kirjoittamiseen sekä nopeaan tsättäilyyn ja aineiston jakamiseen.

Opetuskertojen jälkeen lisään nauhoitteet Moodleen sen lisänä, että ne tallentuvat Teamsiin. Näin opetuskerroista muodostuu selkeitä ja luettavia kokonaisuuksia.

Opiskelijat ovat kertoneet, että opetusta on helppo seurata ja etäopetusnauhoitteet kuuluvat hyvin. Myös ”live” -kertojen keskustelut ovat kuuluneet ongelmitta.

Toteutuksen hyviä puolia on se, että opettajana minun on helppo seurata opiskelijoiden tekemisiä. Niistä jää ”jälki”, ja näin vapaamatkustajana on hankalaa olla. Haasteena on miettiä aktivoivat tekemiset sekä luonnollisesti en voi olla varma siitä, miten keskittyneesti opiskelijat opintojaan etänä tekevät. Korostin kuitenkin alkuinfossa itsenäisen tekemisen merkitystä ja tärkeyttä ja huomion kiinnittämistä opiskeltaviin asioihin esim. multitaskaamisen sijaan.

Hyviä puolia on myös se, että voin toteuttaa opetusta kotoa käsin olosuhteissa, jotka olen rakentanut itselleni mieluisiksi.

Miten oppi sitten näin menee perille? Siitä kerron lisää siinä vaiheessa, kun kurssi on ohi. Toistaiseksi opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä toteutukseen.

LitT Maarit Marttila