H5P-tehtävillä on helppo lisätä pelillisyyttä ja visuaalisuutta Moodle-työtiloihin. Tredun opettajista monet ovatkin jo löytäneet tämän helppokäyttöisen työkalun.

H5P-tehtävien kärkiviisikko Tampereen toisen asteen Moodlessa.
H5P-tehtävien kärkiviisikko Tampereen toisen asteen Moodlessa.

Tehtävätyyppien viiden kärki erottuu selkeästi. Ylivoimaisesti suosituin tehtävä on Drag Text (raahaa teksti), jota on tätä kirjoittaessa käytetty jo lähes 600 kertaa. Tästä on todennäköisesti myös helpoin aloittaa H5P-tehtävien laatiminen, sillä hyvän tekstin lisäksi ei muuta materiaalia tarvita.

Toiseksi suosituin tehtävätyyppi on Fill in the Blanks eli ”täytä puuttuva sana” 386 laaditulla tehtävällä. Tämä on toiminnaltaan melko lähellä edellistä tehtävää, mutta oikeita vastauksia ei ole opiskelijoille näkyvissä. Haasteena on se, että vastauksen on oltava oikein, eikä kirjoitusvirheitä saa olla. Toki esimerkiksi kielissä ja matematiikassa tämä toimii hyvin.

Multiple Choice -tehtävätyyppi pitää kolmatta sijaa. Tämä on tosiaankin ”monivalinta” mutta ei ehkä aivan siinä mielessä kuin suomeksi se ymmärretään. Yhteen kysymykseen voi siis olla useampia oikeita vaihtoehtoja, jotka valitaan. Tätä tehtävää opettajat ovat käyttäneet 299 kertaa.

Sen sijaan 4. sijaa pitävä Single Choice Set on paras työkalu sellaisen monivalintatehtävän laatimiseen, jossa on useampia kysymyksiä, joissa kussakin on vain yksi oikea vastaus. Tästä on tarkempi kuvaus myös täällä Osaavassa Tredussa.

Viidennellä sijalla on tällä hetkellä Column, jolla voi laittaa useampia tehtävä- ja sisältötyyppejä peräkkäin.

Miten aloittaa H5P-tehtävien tekeminen?

Tärkein työvaihe tehtävien laatimisessa on omaan aineeseen soveltuvan tehtävätyypin löytäminen ja hyvän idean saaminen. Tekninen toteutus on tämän jälkeen helppoa. Tosin kuvien etsimiseen saa kulumaan yllättävän paljon aikaa, ellei sellaisia ole omasta takaa.

H5P-tehtävät lisätään Moodlessa suoraan omaan työtilaan, mutta esimerkkejä kannattaa käydä katsomassa osoitteessa h5p.org ja Tredun Moodlen H5P-vinkkejä-työtilasta.

Kannattaa tehdä yhteistyötä oman aineryhmän kanssa, sillä valmiita tehtäviä on helppo kopioida ja niiden tekeminen yhdessä saattaa olla jopa hauskaa!

Top 1

Seuraavassa on esimerkki H5P-tehtävien voittajasta. Jos keksit miten tehtäviä voisi hyödyntää omassa aineessasi, ryhdy rohkeasti kokeilemaan.