6aika: 365/12- Aina avoin ammatillinen oppilaitos -hankkeessa on Tredussa laadittu pakollisiin tutkinnon osiin erityisruokavaliosaamisen ammattitaitovaatimusten mukainen opiskelupaketti. On tärkeää, että jo opintojen alussa alan opiskelijat ymmärtäisivät erityisruokavalio-osaamisen merkityksen tärkeänä osana ruokapalvelualan työntekijän osaamisessa. Tässä opiskelupaketissa on kantavana ajatuksena motivoida opiskelija perehtymään erityisruokavalioihin ja siihen, kuinka rajoituksista huolimatta erityisruokavalioasiakas voi saada yhtä hyvää ja maukasta ruokaa kuin kuka tahansa.

Tutkinnon osat, missä ammattitaitovaatimuksina on erityisruokavalio-osaaminen.

Moodle- oppimisympäristöön on rakennettu alusta, jossa erityisruokavalio-osaamisen aihekokonaisuudet pitävät sisällään luentomateriaaleja ja niin liittyviä luentonauhoitteita sekä tehtäviä. Luentonauhoitteissa on tuotu esiin samat elementit, mitä hyödynnetään lähiopetustilanteissakin. Osaan luentonauhoitteista on upotettu kysymyksiä, joilla testataan sitä ovatko opiskelijat keskittyneet/kuunnelleet luennon ja ymmärtäneet asioita oikein. Luento etenee vasta sitten, kun kysymykseen on löytynyt oikea vastaus. Materiaalin tekemisessä on huomioitu erilliset oppijat ja on pyritty laatimaan mahdollisimman visuaalinen paketti . Materiaali on mietitty niin, että siinä tuetaan juuri sitä osaamista, mitä kyseisessä tutkinnonosassa vaaditaan.

Opiskelijat voivat kartuttaa osaamistaan itsenäisesti ajasta ja paikasta riippumatta. Materiaalia voidaan käyttää lähiopetuksessa ja se soveltuu myös opettajien ja työpaikkaohjaajien tukimateriaaliksi  muistuttamaan osaamisen ammattitaitovaatimuksista, joka vaaditaan näytössä. Tässä hankkeessa POK liikennemyymäläketjun työpaikkaohjaajat testaavat materiaalia ja oman osaamisensa ajantasaisuutta. Saatuja palautteita hyödynnetään materiaalin kehittämisessä.

Teksti: Pirkko Pölönen