Teamsin kokousten tallentaminen henkilöstökoulutuksissa

Teamsin käyttäminen henkilöstökoulutuksissa on järkevää ainakin kahdesta syystä: Ensinnäkin toimipisteiden (lue lisää...)