Oppimistehtävät ja verkkomateriaali

Opintojakson sisältö ja menetelmät sekä tekniset ja pedagogiset ratkaisut tukevat osaamistavoitteiden saavuttamista. Oppimistehtävät kytkeytyvät työelämän todellisiin tilanteisiin. Tehtävänannot ovat ymmärrettäviä ja ne ohjaavat opiskelijan työskentelyä. Tehtävät motivoivat opiskelijaa ja niitä on mahdollista suorittaa verkossa yksin tai yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa. Tehtävien tekemisessä opiskelija voi hyödyntää erilaisia teknologisia ratkaisuja, mm. ääni, video, kuva, erilaiset tekstit.

Opetuksen digitaaliset perustyövälineet

Opetuksen materiaalia ja oppimistehtäviä voi toteuttaa monipuolisesti Tredun välineistöllä. Esimerkiksi Moodle sopii tehtävien jakamiseen ja Teams yhteisölliseen työskentelyyn. Microsoftin 365 -ympäristössä on toimivat työvälineet monipuolisen oppimateriaalin tuottamiseen. Henkilökohtaisesta pilvitallennustilasta OneDrivesta voi linkittää materiaaleja eri oppimisympäristöihin. Adobe Creative Cloud Expressillä voi helposti visualisoida oppimateriaalia esimerkiksi videon tai kuvan avulla.

Ohjeet-valikosta löytyvät ajankohtaiset ohjeistukset Tredun digitaalisen opetusympäristön välineisiin, jotka jokaisen opetus- ja ohjaushenkilön tulisi käyttää työnsä tukena. Samasta valikosta löytyvät myös ohjeistukset ja vinkit perustyövälineiden käyttöön.

Verkko-oppimimateriaalia valmisteltaessa kannattaa muistaa, että myös valmiita digitaalisia aineistoja on saatavilla esimerkiksi linkitettäväksi kurssin aineistoksi.

Valmiit oppimateriaalit

Huomio verkkomateriaalia valmistellessasi myös tekijänoikeudet ja saavutettavuuteen vaikuttavat tekijät.

Saavutettavuus ja tekijänoikeudet

Aktivoinnin välineitä

H5P-työkalu

H5P-työkalulla voidaan lisätä interaktiivista sisältöä Moodle-oppimisympäristössä. Sen avulla voi lisätä oppimistehtäviä, joista opiskelija saa välittömän palautteen. Sen avulla seurata koko ryhmän etenemistä, pitää kokeita, järjestää opiskelijoiden keskusteluja ja jakaa esimerkiksi videoita.

Katso H5P-työkalun ohjeet Osaavasta Tredusta

ThingLink

Interaktiivisuutta opetusmateriaaliin voi luoda helposti ThigLinkin avulla. Sillä voit yhdistää kuvaan interaktiivisia tageja ja lisätä informaatiota eri tavoin: audiona, videona, tekstinä ja ulkoisina dokumentteina. Sitä voi hyödyntää eri aiheiden opetuksessa ja oppimisessa monella eri tapaa.

Tutustu Thinglinkin käyttöön

Toteutus/ohjaus

Seppo

Seppo tuo pelillisyyttä mukaan opetukseen. Se on pedagoginen työkalu, jonka avulla motivoit ja aktivoit opiskelijoita oppimaan, olivat he sitten lähiopetuksessa tai etänä. Seppoon luot pelin opettamastasi aiheesta tai valitset valmiin pelin ja laitat opiskelijat ratkaisemaan tehtäviä yhdessä ja motivoivasti.

Tutustu Osaava Tredussa oleviin Seppo-ohjeisiin tästä

Forms

Microsoftin Office 365-työkaluihin kuuluva Forms on helppo työkalu esimerkiksi kokeiden, kyselyiden ja tietovisojen luomiseen. Sitä voi käyttää näppärästi myös Teams-tapaamisten yhteydessä aktivointiin. Kyselyn voi tehdä Teamsiin etukäteen, josta se on nopea ottaa käyttöön.

Tutustu Osaavassa oleviin Forms-ohjeisiin tästä