kuvituskuva verkkomateriaali

Verkko-oppimateriaali

Tämän sivun materiaalin näkökulma on se, mitä pitäisi ottaa huomioon, kun opetuksen verkkomateriaalia toteutetaan esimerkiksi Moodle-ympäristön avulla. Suunnittelun ja opetuksen toteutuksen materiaali on tässä oppaassa erikseen, vaikka ne läheisesti toisiinsa liittyvätkin ja rajanveto käytännössä on jopa vaikeaa.

Tredun linjauksen mukaan koko opetushenkilöstön tulisi osata käyttää niitä digitaalisia perustyövälineitä, joista on yhteisesti sovittu. Sovelletun käytön määrä tai tapa vaihtelee aiheen, sisällön ja tilanteen mukaan.

Opetuksen digitaaliset perustyövälineet

Verkko-oppimateriaali voi yleisesti ottaen olla mitä tahansa digitaalisessa muodossa olevaa materiaalia, jonka voi siirtää, linkittää tai muutoin muokata opiskelijan saavutettavaksi. Se on dynaamista ja joustavaa materiaalia, jolla on tietty opetuksellinen tarkoitus.

Ohjeet-valikosta löytyvät ajankohtaiset ohjeistukset Tredun digitaalisen opetusympäristön välineisiin, jotka jokaisen opetus- ja ohjaushenkilön tulisi käyttää työnsä tukena. Samasta valikosta löytyvät myös ohjeistukset ja vinkit perustyövälineiden käyttöön.

Verkko-oppimimateriaalia valmisteltaessa kannattaa muistaa, että myös valmiita digitaalisia aineistoja on saatavilla esimerkiksi linkitettäväksi kurssin aineistoksi.

Valmiit oppimateriaalit

Huomio verkkomateriaalia valmistellessasi myös tekijänoikeudet ja saavutettavuuteen vaikuttavat tekijät.

Saavutettavuus ja tekijänoikeudet

Aktivoinnin välineitä

H5P-työkalu

H5P-työkalulla voidaan lisätä interaktiivista sisältöä Moodle-oppimisympäristössä. Sen avulla voi lisätä oppimistehtäviä, joista opiskelija saa välittömän palautteen. Sen avulla seurata koko ryhmän etenemistä, pitää kokeita, järjestää opiskelijoiden keskusteluja ja jakaa esimerkiksi videoita.

Katso H5P-työkalun ohjeet Osaavasta Tredusta

ThingLink

Interaktiivisuutta opetusmateriaaliin voi luoda helposti ThigLinkin avulla. Sillä voit yhdistää kuvaan interaktiivisia tageja ja lisätä informaatiota eri tavoin: audiona, videona, tekstinä ja ulkoisina dokumentteina. Sitä voi hyödyntää eri aiheiden opetuksessa ja oppimisessa monella eri tapaa.

Linkki ohjeisiin

FlipGrid

Videopohjainen ja helppokäyttöinen palvelu, jossa opettaja käy lisäämässä aiheita, joihin opiskelijat vastaavat videon välityksellä. Flipgrid sopii erinomaisesti verkkokursseille, mutta toimii myös lähiopetuksessa mainiosti tehtävän palautukseen. Opiskelija voi käyttää palvelua puhelimeen ladattavan sovelluksen kautta.

Katso FlipGrid-ohjeet Osaava Tredusta

Forms

Microsoftin Office 365-työkaluihin kuuluva Forms on helppo työkalu esimerkiksi kokeiden, kyselyiden ja tietovisojen luomiseen. Sitä voi käyttää näppärästi myös Teams-tapaamisten yhteydessä aktivointiin. Kyselyn voi tehdä Teamsiin etukäteen, josta se on nopea ottaa käyttöön.

Tutustu Osaavassa oleviin Forms-ohjeisiin tästä

Seppo

Seppo tuo pelillisyyttä mukaan opetukseen. Se on pedagoginen työkalu, jonka avulla motivoit ja aktivoit opiskelijoita oppimaan, olivat he sitten lähiopetuksessa tai etänä. Seppoon luot pelin opettamastasi aiheesta tai valitset valmiin pelin ja laitat opiskelijat ratkaisemaan tehtäviä yhdessä ja motivoivasti.

Tutustu Osaava Tredussa oleviin Seppo-ohjeisiin tästä

Yksi vielä

Mitäs tähän laiteittaisiin…