eTredu on kutsunut syksyn 2022 aikana kokoon Sparrausryhmän verkko-opintoja toteuttavista opettajista. Sparrausryhmä tapaa toisiaan säännöllisesti, keskustelee verkko-opetuksen kehittämisestä ja jakaa toisilleen hyviksi koettuja käyntänteitä ja toimintatapoja. Tarkoitus on oppia toisilta ja levittää hyvää. Osana ryhmän toimintaa sen jäsenet kirjoittavat lyhyet artikkelit omasta työstään ja valitsemastaan aiheesta.

 

Puhtausalalla opiskelee paljon maahanmuuttaneita, joille kuvat ja videot kertovat työn ammatillisesta tekemisestä paljon paremmin kuin sanat tai kirjoitettu teksti. Tähän oppimishaasteeseen vastasimme suunnittelemalla ja toteuttamalla Moodleen ”Puhtausalan opetusvideot” -kurssin. Sinne teimme lyhyitä, havainnollistavia videoita ja ohjeita tärkeimmistä päivittäisistä alan työtehtävistä. Käytimme AdobeSparks, 360 kuvaa ja ThingLink-ohjelmia.

Videoiden kuvaaminen ja kasaaminen itsessään oli hauskaa mutta myös haastavaa puuhaa, kun varsinaisesti emme ole editoinnin ammattilaisia. Opittiinpa itsekin melko lailla samalla kertaa!

Opetusvideot -kurssi on tällä hetkellä kaikkien puhtausalan opiskelijoiden käytössä ja opettajien työvälineenä opetuksessa mukana. Kurssin avulla opiskelijoiden on helppo kerrata opittavia asioita kotona ja mahdollista on katsoa videoita myös työharjoittelupaikalla yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa.

Opetusvideot käytiin yhteisesti tiimissä läpi ja tutustuttiin niiden sisältöön ennen julkaisua. Tätä ennen oli jo tiimissä käyty läpi yhteiset opetuskäytännöt, jotta kaikki opettajat opettavat asiat samalla lailla ja näin kaikki pystyivät sitoutumaan videoiden sisältöön. Opetuksen laatu on kaikkien yhteinen asia!

Palautetta on saatu, ja se on ollut positiivista. Videot elävöittävät opetusta koululla ja esimerkiksi käyttämämme ThingLink-ohjelma antaa opiskelijoille mahdollisuuden kerrata niin kuvan, videon kuin tekstinkin avulla juuri niitä kohtia työtehtävistä mistä he kokevat tarvitsevansa lisätreenausta.

Tämä tekemisen riemu (tai vaiva) kannatti tehdä, sillä niin paljon iloa valmiista Moodle-kurssista on ollut ja epäilemättä tulee olemaan tulevaisuudessakin.

Videoita ja Moodle-kurssia voidaan hyödyntää monen alan opiskelijoiden opetuksessa. Tästä hyvänä esimerkkinä on video Eritetahran poisto, jonka oikeaoppinen tekeminen kuuluu monen muunkin alan ammattilaisen osaamiseen kuin puhtausalan ammattilaisten. Voit tutustua videoon tästä linkistä.

 

Kirjoittaja

Jaana Immonen

Lehtori, puhtaus- ja kiinteistöpalveluala

Sparrausryhmän jäsen