eTredu on kutsunut syksyn 2022 aikana kokoon Sparrausryhmän verkko-opintoja toteuttavista opettajista. Sparrausryhmä tapaa toisiaan säännöllisesti, keskustelee verkko-opetuksen kehittämisestä ja jakaa toisilleen hyviksi koettuja käyntänteitä ja toimintatapoja. Tarkoitus on oppia toisilta ja levittää hyvää. Osana ryhmän toimintaa sen jäsenet kirjoittavat lyhyet artikkelit omasta työstään ja valitsemastaan aiheesta.

 

Yto-aineissa toteutettavat non stop-verkkokurssit ovat tuoneet tehtävienlaadintaan ja kurssiarviointiin suuret haasteet: Miten luoda eri toimipisteissä eri aikaan opiskelevien opiskelijoiden välille interaktiivisuutta verkkokurssilla? Miten arvioida vuorovaikutustaitoja käytännössä, jos opiskelijat eivät koskaan ole samaan aikaan samassa tilassa?

Joku ehtii tehdä tehtäviä heinäkuussa, toinen haluaa ehdottomasti suorittaa verkkokurssin yhdellä istumalla viikonlopun aikana ja kolmas saa kotiolosuhteiden takia suoritettua tehtäviä vain aamuöisin.

Vieraiden kielten opetuksessa hauskaksi, edes jonkinlaista verkossa opiskelevien yhteistä ajatustenvaihtoa ja toisten ajatusten lukemista ja kommentointia vaativa tehtävä on toteutettu Moodlen Keskustelualue-työkalulla. Keskustelualueella opiskelijat on ohjattu kommentoimaan englanniksi vähintään yhtä toisen opiskelijan aloittamaa keskusteluketjua ja halutessaan aloittamaan myös oman keskustelun opiskeluunsa tai tulevaan työhönsä liittyen.

Tähän mennessä suurimman viestiryöpyn on aiheuttanut erään opiskelijan aloittama keskusteluketju otsikolla: ”Why do WE need to go to work, but our teachers never have to do any REAL WORK?!!”

 

Kirjoittaja

Mirita Grubert

Lehtori, yhteiset tutkinnon osat

Sparrausryhmän jäsen