eTredu on kutsunut syksyn 2022 aikana kokoon Sparrausryhmän verkko-opintoja toteuttavista opettajista. Sparrausryhmä tapaa toisiaan säännöllisesti, keskustelee verkko-opetuksen kehittämisestä ja jakaa toisilleen hyviksi koettuja käyntänteitä ja toimintatapoja. Tarkoitus on oppia toisilta ja levittää hyvää. Osana ryhmän toimintaa sen jäsenet kirjoittavat lyhyet artikkelit omasta työstään ja valitsemastaan aiheesta.

 

Tredussa on mahdollista suorittaa kaikki pakolliset yhteiset tutkinnon osat verkko-opintoina. Lisäksi on tarjolla vaihteleva määrä erilaisia valinnaisia opintoja yhteisistä tutkinnon osista. Matemaattisista ja yhteiskunnallisista aineista on tarjolla myös selkokielisiä verkkokursseja.

Yhteisten tutkinnon osien verkkokurssien osalta esille nousseita etuja ovat:

  • mahdollisuus opiskella sitoutumatta aikaan ja paikkaan
  • kaikki tarvittava teoria on digitaalisena tarjolla yhdessä paikassa
  • tenttimahdollisuus iltaisin (myös esim. koko 4 osp kerralla)
  • runsaasti eritasoisia tehtäviä

Yhteisten tutkinnon osien verkkokurssien osalta esille nousseita kehittämisnäkökohtia ovat:

  • miten teoria voitaisiin tarjota muuten kuin kirjamuodossa?
  • millaisin eri tavoin osaamista voitaisiin mitata muutoin kuin kokeilla?
  • miten tarjotaan tukea sitä tarvitseville?
  • miten taataan, että kaikki selviävät kursseista itsenäisesti?
  • miten kurssien työlästä arviointia voitaisiin keventää?

 

Kirjoittaja

Timo Tanhuanpää

Lehtori, yhteiset tutkinnon osat

Sparrausryhmän jäsen