Polkuja-hanke on osa Oikeus osata -kehittämisohjelmaa, jonka tarkoitus on lisätä ammatillisessa koulutuksessa yhdenvertaisuutta ja taata kaikille mahdollisuus oppia. Polkuja-hankkeen omia tavoitteita ovat esimerkiksi henkilöstön kouluttaminen kielitietoisuudesta ja vertaisoppiminen. Yksi hankkeen konkreettinen tuotos ovat kielitietoisuusvideot, jotka on suunnattu Tredun henkilökunnalle.

Mitä kielitietoisuus tarkoittaa? Lyhyesti määriteltynä kielitietoisuus tarkoittaa kielenpuhujan kielellisten resurssien huomioimista ja pedagogiikkaa, joka huomioi erilaisista kielitaustoista ponnistavat oppijat. Mitä tämä konkreettisesti siis tarkoittaa? Opettaja tunnistaa, että hänen oppiaineensa kieli on yhteydessä oppiaineen sisältöihin. Jokaisessa ammattiaineessa on oma kielensä, josta opettajan tulee olla tietoinen. Jokainen ammatti- ja yto-opettaja on myös oman oppiaineensa kielten opettaja.

Kielitietoisuusvideoita on yhteensä 24 kappaletta ja videot kestävät noin 2–3 minuuttia. Kielitietoisuusvideot on tehty opettajan avuksi ja pieniksi makupaloiksi kielitietoisuudesta. Tarkoitus ei ole tarjota usean tunnin luentosarjaa, vaan ennemminkin konkreettisia vinkkejä ja toimintatapoja, joiden avulla opettaja voi lisätä kielitietoisuutta omaan opetukseensa. Videot liittyvät esimerkiksi selkokieleen, kielitaidon tasoihin, S2-opiskelijan ohjaamiseen ja opiskelun tukemiseen. Jos aihe kiinnostaa, opettaja voi seuraavaksi suunnata TreduLaasiin kielitietoisuuskurssille (vain edu.tampere.fi-tunnuksilla).

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Hyväksyn

Linkki videokirjastoon: Kielitietoisuus -videokirjasto (Youtube)

Teksti ja videot: Minna Nousiainen

Kuva: Pixabay

Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo

Videot on toteutettu osana OPH:n ja OKM:n rahoittamaa Oikeus osata – kehittämisohjelman Polkuja – hanketta. Lisätietoja hankkeesta Pilkahduksia -sivusto