Moodleen voit lisätä keskustelualueen aktiviteetiksi. Keskustelualueen avulla voit lisätä kurssillesi vuorovaikutusta niin opettajan ja opiskelijoiden kuin opiskelijoiden itsensä kesken. Määrittele kuitenkin etukäteen mitä kullakin keskustelualueella tehdään, luo pelisäännöt ja mieti tehtävän oppimistavoitteita. Kerro myös opiskelijoille tavoitteet. Keskustelualuetta voit hyödyntää niin tehtävien palautuksessa, vertaisarvioinnissa, palautteen antamisessa, lukupiireissä, väittelyissä ja muissa keskusteluissa.

Keskustelualueen käyttötapoja:

  • Opettaja tiedottaa keskustelualueella kurssiin liittyvistä asioista
  • Opettaja tai opiskelija voi kysyä kysymyksen ja saa siihen vastauksen muilta ryhmäläisiltä
  • Vertaisarviointiin: Opiskelijat palauttavat keskustelualueelle tehtäviä ja näkevät toistensa palautukset. Opiskelijat voivat antaa toisilleen palautetta
  • Ryhmätyöskentelyyn: Opiskelijat jaetaan eri ryhmiin ja he voivat keskustella ryhmän kesken erillisellä keskustelualueella

Keskustelualue toimii myös yhteiskäytössä olevilla Moodle-alustoilla. Tällöin ryhmänä on koko luokka. Mikäli tarve on jakaa luokkaa vielä pienempiin ryhmiin, se onnistuu ryhmien ryhmittelyn kautta Moodlen Osallistujat-kohdassa.

Huomaathan, että keskustelualueelle voi aina jättää viestin myös äänen tai videon avulla! Aina ei tarvitse kirjoittaa vastaustaan ja tämä voi helpottaa osan opiskelijoista keskustelua.