Media-alan ja eTredun asiantuntijoiden yhteistyönä toteuttama ohjeistus lisättyä todellisuutta hyödyntäville Hololens-laseille vakuutti testihenkilöt. Innostuneimmasta palautteesta vastasi Tredun graafinen operaattori Johanna Jeronen, jonka mielestä Hololensit ovat ”kunnollista settiä” ja vastaavasta ohjeistuksesta olisi hänen mukaansa varmasti hyötyä painoalalla myös muille työvälineille.

Hololens-laseille voidaan laatia ohjeita varsin yksinkertaisesti  Dynamics 365 Guides -työkalulla. Ohjeisiin voidaan lisätä tekstin lisäksi kuvia, videoita ja 3D-elementtejä. Viimeksi mainittuja voidaan sijoitella oikeille kohdille fyysisessä ympäristössä esimerkiksi kytkinten ja muiden oleellisten asioiden kohdalle. Valmis ohjeistus näkyy oikeassa ympäristössä hologrammina käyttäjän näkökentässä.

Kuva Author-tilasta

Tietokoneella tehty ohjeistus viimeistellään Hololenseillä Author-tilassa, jossa elementit siirrellään oikeisiin paikkoihin.

– Haastavinta Guidesin käytössä lienee se, että miten ohjeistuksesta saadaan mahdollisimman selkeä ja yksiselitteinen käyttäjälle. Tekniikka on niin yksinkertaista, että pienellä vaivalla lähes kuka tahansa sen ottaa haltuun, kommentoi eTredun Hololens-spesialisti verkkopedagogi Arttu Tuominen.

Hololenseja oli testaamassa myös VR-asiantuntija Auli Nikkanen:

– Arkkileikkurista laadittu ohjeistus oli niin selkeä, että olisin saanut sen avulla paperin todennäköisesti oikeastikin leikattua, vaikka aiempaa kokemusta työvälineestä ei minulla ollutkaan.

Hololensien järkevässä hyödyntämisessä tärkein rooli onkin alojen innokkailla kehittäjäopettajilla, jotka miettivät alan kannalta järkeviä käyttökohteita ja tuottavat sisällöt. eTredun asiantuntijat luonnollisesti auttavat käyttöönoton teknisissä ja pedagogisissa seikoissa.

Omien 3D-mallien luominen vie kehittämisen aivan uudelle tasolle

Media-alan opettaja Mikko Rossi oli ansiokkaasti mallintanut arkkileikkurin myös 3D-muotoon. Myös tällaisen 3D-mallin saa tuotua Guidesilla Hololensien näkymään ja osaksi ohjeistusta. Tämä voisi toimia esimerkiksi sillä tavalla, että koneen sisällä oleva osa tuodaan näkyville ohjeistukseen. Hyöty on luonnollisesti siinä, että tätä varten konetta ei harjoiteltaessa tarvitse oikeasti purkaa.

Mallinnettu arkkileikkuri Hololensien näkymässä kotitoimistossa.

– Testasin tätä kotitoimistossani. Onhan se melko näyttävää, että esimerkiksi arkkileikkurin saa lisättyä hologrammina osaksi omaa ympäristöä, kertoo verkkopedagogi Ville Palkinen.

Mikko ja Auli sopivat yhteistyön jatkamisesta 3D-mallinnusten ja animaatioiden parissa. Erityisesti animoitujen 3D-elementtien lisääminen toisi paljon arvoa ohjeisiin.

Siitä testaajat olivat yksimielisiä, että lisätty todellisuus sopii hyvin ammatilliseen opetukseen, sillä tällä keinoin digitaalisuuden hyödyt saadaan osaksi fyysisiä oppimisympäristöjä.

Kehittäminen jatkuu

Hyvien kokemusten ansiosta kehittäminen jatkuu media-alan kanssa, mutta yhteydenotot ja testaukset toki muidenkin kiinnostuneiden kanssa onnistuvat.

– 3D-mallista saan tehtyä vielä yksityiskohtaisemman. Sitä meidän täytyy ehdottomasti testata, että miten samaa itseluotua mallia pystyy katselemaan Hololensien Mesh-sovelluksessa, kommentoi Rossi.