Digitaalisuudesta on tullut osa käytännön arkea. Puhutaan myös digimurroksesta, joka on enemmän kuin vain digitaalisten välineiden tai teknologioiden käyttöä. ”Digimurros tarkoittaa muun muassa palveluyhteiskunnasta siirtymistä itsepalveluyhteiskuntaan ja kehityksessä mukana pysyminen edellyttää uusien digitaitojen hallintaa”, kuvaa Jyväskylän yliopiston professori Pekka Neittaanmäki. Eriarvoistumisen välttämiseksi myös ammatillisen oppilaitoksen on pysyttävä mukana oman henkilökunnan osaamisen riittävässä kehittämisessä, jotta tarvittavia taitoja voidaan siirtää edelleen opiskelijoiden osaamiseksi.

Myös Euroopan Unioni näkee erittäin tärkeänä opiskelijoiden riittävien digitaitojen hallinnan. EU:n arvion mukaan 90% tulevaisuuden töistä vaatii niitä. Nuoret voivat olla taitavia käyttämään kännykkää, mutta työelämässä vaadittavien digitaitojen osaamisen kehittymiseen vaatii koulutusta ja käytännön esimerkkeihin soveltamista. Lisäksi monet jo ammatissa toimivat tarvitsevat työelämän muutosten vuoksi osaamisensa päivittämistä. Yksittäisten digivälineiden käytön eipäs-juupas -keskustelusta on siirryttävä tarkastelemaan organisaation toimintatapojen muutosten ja henkilökunnan osaamisen kehittämisen tarpeita.

kuvituskuva digitaidot

Tredun johto haluaa kiinnittää huomiota digitaalisuuteen liittyvien tavoitteiden määrittelyyn ja Tredun digiohjelman valmistelu on aloitettu. Sen alustava nimi on eTredu-ohjelma. Valmisteleva työryhmä kokoaa aineistoa ja ajatuksia eri tavoin. Niistä on vuoden 2021 syksyllä tehty
– kerätty taustatietoja viranomaislähteistä ja muista aiheeseen liittyvistä dokumenteista sekä keskusteluista
– johdon haastattelut
Työtä jatketaan kokoamalla eri kokoonpanoilla olevien ryhmien ajatuksia aiheesta. Kutsuttuja ovat opiskelijoiden, opettajien ja kehittäjien edustajat. eTredu-ohjelma valmistuu vuoden 2022 maaliskuussa.

Mitä #digiretee on

Johtaja Outi Kallioinen toi keskustelussa esille tärkeänä sen, että tuleva eTredu-ohjelma perustuisi Tredun arvoihin (rohkea, retee ja reilu). Hän katsoi, että eityisesti reteys sopisi tähän digitaalisuuden kehittämiseen erityisen hyvin. Eli tredulainen voisi olla ylpeä omasta ammatillisesta osaamisestaan myös digitaitojensa osalta. Keskustelussamme ideoitiin Tredun digikehitykselle oma merkintä: #digiretee.

Kehitysjohtaja Tuula Hoivala ja koulutusjohtaja Ari Mäkitalo totesivat aiheeseen liittyvän keskustelun aikana, että Tredun on oltava sellainen työelämän yhteistyökumppani ja oppilaitos, jossa voidaan opiskella työllistymiseen vaadittavia taitoja. Tärkeänä pidettiin myös sitä, että myös aikuiset tai työelämässä olevat löytäisivät Tredusta itselleen mielekästä opiskeltavaa sekä sisällötään että joustavilta toteutustavoiltaan.

Edelleenkin ammatilliset aineet vaativat käytännön tekemistä, mutta niiden teorian opettamiseen tai opiskelijan osaamisen kehittymisen todentamiseen voi yhdistää digivälineitä ja teknologiaa. Johtoryhmän vuoden viimeisessä kokouksessa keskusteltiin myös verkko-opetuksen vaihtoehtojen lisäämisen tarpeesta erityisesti aikuisopiskelijoiden kouluttamisessa. Tässä yhteydessä todettiin, ettei kaikkien tarvitse osata kaikkea, vaan esimerkiksi verkkovälitteisestä opettamisesta kiinnostuneet voivat erikoistua niiden taitojen kehittämiseen.

Voimme olla ylpeitä siitä, että koulutusta verkkopedagogikaan ja opetuksessa hyödynnettävien digivälineiden käyttöön on tarjolla ja apua saa pyytämällä vaikkapa eTredun-kehittämistoimelta. Mistä ja miten:
esimerkisi https://osaava.tredu.fi/etredu/
Tiedotusta ja kysymyksiin vastauksia löytyy myös Tredun Teamsista Digitiimi-tiimin kanavilta.

Lähteet:
Digitalisaatio muuttaa yhteiskuntaa – mitä tämä muutos tarkoittaa?

EU: Digital Education Action Plan

Kuva:
https://pixabay.com/images/id-5187243/