Teksti: Ari Mäkitalo

Tredun teknologiaviikon iltapäivissä keskitytään erilaisten teknologioiden hyödyntämiseen opetusjärjestelyissä osana Tredun strategista ohjelmaa: Teknologisesti älykkäämpää tulevaisuutta Tredusta. Teknologian vahva jalkauttaminen on edelleen osa loppusyksyn ja vuoden 2022 ohjelmaa.

Vallitseva koronatilanne on valitettavasti jonkin verran jarruttanut erilaisten teknologioiden laajamittaista levittämisestä opetuksessa. Tilanne aloilla on hyvin erilainen ja esimerkiksi käsituntuman saavuttaminen erilaisten virtuualisten harjoitteiden lisäksi työsaliympäristöissä on ensisijaisen tärkeää.

Virtuaaliset ja lisätyn todellisuuden oppimisympäristöt tarjoavat erinomaisen lisän ja ulottuvuuden opetukseen. Eritysesti erilaisten hallintalaitteiden käyttöä on helppo harjoitella ilman riskiä rikkoa oikeita koneista ja laitteita. Lisäksi erilainen epäkohtien havainnointi on helppoa näissä ympäristöissä esimerkkinä vanhustyössä kuvatut kodinhoidon oppimisympäristöt.

Viikon ohjelmassa esiteltiin myös millä tavalla oluen valmistusprosessi oli kuvattu lisätyn todellisuuden ympäristössä. Pelillisessä varastosimulaatiossa nähtiin miten työprosessi eteni aina työasun valinnasta työprosessin eri vaiheisiin. Erilaiset työn virhevariaatiot opettavat tekemään asioita oikein ja oikeassa järjestyksessä.

Samaan tapaan tutustuimme metsäalalla metsäkoneen kuljettajan tehtäviin virtuaalisissa ympäristöissä. Metsäalalla simulaattori ja VR-koulutus on viety toiminnallisesti kaikkein pisimmälle Tredussa ja tähän yhtenä syynä on vahva metsäkonevalmistajien kiinnostus em. koulutuksen kehittämiseen yhdistettynä opettajan kehittämismotivaatioon.

esimerkkikuva oppimateriaalista

Power BI mahdollistaa asioiden ja toiminnan tiedolla johtamisen aiempaa paremmin ja tieto päivittyy riittävällä nopeudella eri käyttäjäryhmien näkökulmasta. Mooden mRaportointi mahdollistaa myös tutkinnon osaan sisältyvien työtehtävien seurannan opiskelija tasolla.

Erilaiset robotiikan ja cobotiikan käytöt tuodaan laaja-alaisemmin alojen käyttöön. Esimerkkinä Pepper-robotin käyttö erilaisissa tilanteissa mm. asiakaspalvelussa ja toisaalta mahdollinen ohjelmointi työ tieto -ja tietoliikenne tekniikan opiskelijoille. Cobot-yhteistyörobotit soveltuvat erinomaisesti monelle toimialalle keskinäiseen monen laitteen yhteistyöhön tai ihmisen ja Cobotin yhteistyöhön.

Drone-teknologian käyttö olisi mahdollista todella monen alan toiminnoissa ja tuo aivan uuden ulottuvuuden monelle alalle sellaisiin tehtäviin joissa kohdetta kuvataan /seurataan ylhäältäpäin.

Dronen kuvaa Nokian toimipisteestä

Tredu on hyvällä tiellä erilaisten teknologioiden käytössä opetuksen -ja toiminnan välineenä. Näillä teemapäivillä halutaan kertoa henkilöstölle ja opiskelijoille tilannekuvaa siitä, missä mennään ja herättää ajattelemaan miten meidän alallamme voitaisiin teknologiaa hyödyntää.

Tredun henkilöstö voi katsoa Teknologiaviikon kolmen iltapäivän ohjelman tallenteet Tredun Streamissa Tredun webinaarit -kanavalla (kirjautuminen edu-tunnuksilla).

Linkki tallenteeseen Teknologian hyödyntäminen ammattiopetuksessa 21.9.

 • Tervetuloa teknologiailtapäivään, Ari Mäkitalo
 • Education Worldin esittely, Virtual Dawn, Antti Martikainen
 • Pepper-robotti Tredun toiminnoissa, Markku Sandberg
 • Lohko-työtila opetuskäytössä, Inga Pöntiö
 • VR-teknologian käyttö sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa, Inga Pöntiö
 • Power BI:n käyttö OMA-opettajan, opinto-ohjaajan ja koulutuspäällikön työssä, Petteri Hänninen ja Nina Vataja
 • mRaportointi edistymisen seurannan tukena, Timo Saari

Teknologian hyödyntäminen ammattiopetuksessa 22.9.

 • Tervetuloa teknologiailtapäivään, Ari Mäkitalo
 • Immersiivisyys oppimiseen vaikuttajana, 3DBear, Rasmus Borg ja Sara Käkönen
 • Panimoteollisuuden virtuaalinen oppimisympäristö, Mika Mecklin
 • Simulaattoreiden ja VR-teknologian käyttö logistiikka-alan koulutuksessa, Jorma Eskola ja Markus Valtamo
 • 3D-tulostus, Markku Sandberg
 • Kamerateknologian käyttö kone- ja tuotantotekniikan etäopetuksessa, Ville Sirén
 • Cobot-yhteistyörobottien käyttö opetuksessa, Matti Hellsten

Teknologian hyödyntäminen ammattiopetuksessa 23.9.

 • Tervetuloa teknologiailtapäivään, Ari Mäkitalo
 • Isoveli-alusta, ADE, Pasi Porramo
 • Simulaattoreiden ja VR-teknologian käyttö metsäalan koulutuksessa, Janne Ruokonen
 • Dronen käyttömahdollisuudet eri alojen opetuskäytössä, Matti Mäkelä
 • Drone-koulutustarjonta Tredussa, Matti Mäkelä
 • Yhteenveto teknologiaviikosta ja tulevaisuudennäkymiä kehitystyöhön, Ari Mäkitalo

Seuraava tapahtuma tähän aiheeseen on marraskuun Teknologiatiistai, jossa esitellään lisää tilannekuvaa.