EDIT. Turnitinin käytöstä on luovuttu Tampereen toisen asteen koulutuksessa 8/2023.

Plagioinnin havaitseva Turnitin-työkalu on ollut Moodlessa käytettävissä jo vuosia. Valitettavasti se ei kaikilta osin ole kovin helppokäyttöinen opettajalle tai opiskelijalle. Nyt Turnitinin voi laittaa päälle tavalliseen Moodle-tehtävään, joten plagioinnin havaitsemiseksi ei tarvitse käyttää erillistä Turnitin-aktiviteettia.

Teknisesti käyttöönotto on suoraviivaista. Tärkeämpää onkin miettiä, että onko tehtävänantosi sellainen, jossa Turnitinista on oikeasti hyötyä. Jos kaikki opiskelijoiden (oikeat) vastaukset ovat keskenään samankaltaisia, eikä oman tekstin tuottamista edes oleteta, ei työkalusta ole mainittavaa hyötyä.

Mikäli tehtävän tarkoituksena on tuottaa esseemuotoista tekstiä, jossa oman pohdinnan osuus on merkittävä ja lähteiden merkitseminen asiallisesti on välttämätöntä, toimii Turnitin hyvin. Myös opiskelijalle voidaan näyttää tulokset, jolloin hän voi korjata vastaustaan ja merkitä lähteet.

Esimerkiksi ammattikorkeakouluun jatkavien tredulaisten on syytä opetella tieteellisen kirjoittamisen perusteet jo toisella asteella ja siihen Turnitinkin osaltaan auttaa.

Miten Turnitin lisätään Moodle-tehtävään?

Tavallisen Moodle-tehtävän asetuksista löytyy nyt kohta ”Turnitin Integrity -lisäosan asetukset”, josta ylimmäisen ruudun valitsemalla saat Turnitinin tehtävässä päälle. Sen jälkeen voit valita otetaanko suorat sitaatit ja kirjallisuusluettelo mukaan tarkastukseen. Tässä kohtaa voit myös päättää, että saavatko opiskelijat katsoa raporttiaan.

Plagioinnin tarkistuksen käyttöönotto on suoraviivaista tehtävän asetuksissa.

Opiskelijan näkymä raporttiin on melko yksinkertainen. Tärkeää on ennen tehtävänantoa keskustella opiskelijoiden kanssa, että mitä prosentit tarkoittavat. Eli täysin nollaan prosenttiin ei pääse, mikäli sitaateissa olevia osuuksia ei ole asetuksissa suljettu tarkistuksen ulkopuolelle. Alla olevassa esimerkkikuvassa tosin näkyy, että ”Ville” ei ole lainausmerkkejä käyttänyt ja siten teksti on tulkittavissa hänen omakseen. Turnitin sen sijaan kertoo, että mistä nettisivulta teksti on kopioitu suoraan.

Turnitin-raportin opiskelijanäkymä.

Lue myös Osaavan Tredun artikkeli Plagionnin tarkistus Teams-tehtävissä (Linkki avautuu uuteen välilehteen).