Saavutettavuusvaatimukset koskevat myös verkkosivuilla julkaistuja asiakirjoja kuten Word-tiedostoja, Powerpoint-esityksiä ja pdf-tiedostoja. Myös Moodleen tai Teamsiin laitettavien asiakirjojen tulee olla saavutettavia. Oppimateriaalien kohdalla tämä tarkoittaa, että jos opettaja käyttää samaa materiaalia kauemmin kuin yhden lukuvuoden, tulee materiaali olla saavutettava. Tilapäiseen käyttöön tai opiskelijoiden tunnille tuottamien materiaalien ei tarvitse olla saavutettavia.

Celian Saavutettavasti.fi-sivuilla annetaan vinkkejä saavutettavien asiakirjojen luomiseen. Sivuilta saat käytännön ohjeita Word-, PowerPoint-, Excel- ja pdf-tiedostojen tekoon.

Lue lisää:

Saavutettavasti.fi

Saavutettavuusvaatimukset