Tredussa on pitkä perinne mentoritoiminnassa. Arjen vertaisapua kollegoille ovat tarjonneet niin kampusten vertaismentorit kuin toimipistekohtaiset mentoritkin. Yhteisiä keskusteluja, vertaistukea, matalan kynnyksen tukea tarvitaan edelleen. Hyvää mentoroinnin toimintamallia kannattaa jatkaa ja laajentaa.
Nyt mentorit ovat saaneet rinnalleen kolme vertaisvalmentajaa, jotka liittyvät mukaan Tredun mentoriverkostoon. Samalla kehitämme mentoritoimintaa edelleen.

Tavoittelemme Tredussa tasalaatuisia ydinprosesseja, yhtenäisiä toimintatapoja ja sujuvaa arkea. Mentorit ja vertaisvalmentajat tukevat henkilöstöä ja esimiehiä muutosten ennakoinnissa, niihin valmistautumisessa ja muutosten toteuttamisessa.

 • Kehitämme ja syvennämme henkilöstön HOKS ja erityisen tuen osaamista
 • Vahvistamme henkilöstön työelämäosaamista ja asiakaslähtöistä toimintatapaa koulutus- ja oppisopimusprosesseissa
 • Rakennamme yhdessä tekemisen ja osaamisen jakamisen kulttuuria
 • Suunnittelemme, arvioimme ja kehitämme toimintaamme yhdessä pedagogisten asiantuntijoiden kanssa

Tredun vertaisvalmentajat ovat

Jessica Kankaanranta, jessica.kankaanranta@tampere.fi, puh. 040 800 7454
Tuija Mäkinen, tuija.h.makinen@tampere.fi, puh. 040 686 2477
Mika Hämäläinen, mika.hamalainen@tampere.fi, puh. 040 806 4777

Vertaisvalmentajat tavoittaa puhelimitse, Teamsissa tai sähköpostilla.

Opettaja, ole rohkeasti yhteyksissä, kun tarvitset arjen apua

 • Henkilökohtaistamisen, koulutus- ja oppisopimuskoulutuksen kysymyksiin
 • Lähitukea tarjolla henkilökohtaisesti sekä
  sähköisissä kanavissa JokaOpe, JokaOpe -Teams, LaatuTredu
 • Mentorointia pajoissa ym. tilaisuuksissa

Esimies ja tiimivastaava, hyödynnä vertaisvalmentajien ja mentorien tarjoama tuki

 • Esimiestyön ja tiimivastaavien tukeminen muutosten toteuttamisessa
 • Tiimien ohjaus ja tukeminen
 • Uusien opettajien perehdytys ja mentorointi

Oppilaitoksena hyödymme näin

 • Vertaisoppimisen mahdollistaminen ja tukeminen Tredussa digitaalisia toimintatapoja ja fasilitointia hyödyntäen
 • Henkilökohtaistamisen, koulutus- ja oppisopimusprosessin ja työelämäpalveluprosessin kehittäminen
 • Asiakaslähtöisen toimintatavan vahvistaminen yhteistyössä Tredun eri toimijoiden kanssa
 • Arjen laatutyön tukeminen
 • Mentoripajatoiminnan kehittäminen yhdessä vertaismentorien kanssa
 • JokaOpe -konseptin kehittäminen

Muut hyödyt (verkosto)

Vertaisvalmentajatoimintaa kehitetään valtakunnallisesti Yhdessä Parasta verkostohankkeessa koulutuksen järjestäjien pedagogisen toiminnan ja arjen laatutyön tueksi. 

Verkostohankkeen avulla kehitetään ja yhdenmukaistetaan henkilökohtaistamista ja ammatillisen koulutuksen laatua työelämässä oppimisen toteuttamisessa valtakunnallisessa verkostossa sekä oppilaitoksissa.

 • Vertaisvalmentajat verkostoituvat Yhdessä Parasta -kehittämisverkostossa valtakunnallisesti, alueellisesti sekä paikallisesti. 
 • Vertaisvalmentajat osallistuvat verkostossa hyvien, yhdenmukaisten ja asiakaslähtöisten käytänteiden kehittämiseen ja niiden jakamiseen verkostossa jakaen ja perehdyttäen niitä edelleen Tredussa

Tredu toimii valtakunnallisen Yhdessä Parasta verkostohankkeen koordinaattorina. Verkostohankkeessa on mukana 76 koulutuksen järjestäjää, 280 vertaismentoria ja iso joukko muita asiantuntijoita sekä esimiesten ja johdon edustajia.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö, Tredu
hanna.orava@tampere.fi

Koordinoiva projektipäällikkö, valtakunnallinen verkosto
paivi.kalliokoski@tampere.fi