Tredun sosiaali- ja terveysalalla on rakennettu koulutustuotteita joustavasti ja työelämälähtöisesti jo pitkään. Tehokkaan tuotteistamisen lähtökohtana on laajat verkostot alan yrityksiin ja työnantajiin sekä aktiivinen ote asiakastarpeiden selvittämisessä. 

Asiakasvastaava Minna Arvonen ja koulutussuunnittelija Annika Kujanpää kertovat, mikä soten tuotteistamistyössä toimii erityisen hyvin ja mitä tavoitteita työhön jatkossa liittyy. 

-Mitä enemmän tuotteistamista tehdään ja uusia tuotteita syntyy, sitä paremmin pystymme reagoimaan työelämän tarpeisiin. Asiakkaan tarpeita täytyy kuunnella avoimin mielin, mutta mielessä pitää myös olla alustavia ajatuksia asiakkaan ympäristöön sopivista koulutusratkaisuista, kertoo Minna Arvonen. 

Asiakastarpeita ilmenee eri lähteistä 

Soten laajat verkostot ja pitkäjänteinen työelämäyhteistyö ovat asiakastarpeiden selvittämisen keskiössä. Systemaattisen asiakas- ja kumppanuustyön kehittymistä on vauhdittanut asiakasvastaavien aktiivinen vuoropuhelu työelämän edustajien kanssa.

Työssäoppimisyhteistyö on myös merkittävä mahdollisuus keskustella työelämän kanssa ja poimia tietoa erilaisista koulutustarpeista.

-Työpaikalla osaamistarvekeskustelu saattaa lähteä liikkeelle esimerkiksi jonkin hiljaisen signaalin bongaamisesta, Minna toteaa.

– Ammatilliset työelämäfoorumit sekä kasvatus- ja ohjausalan työelämäwebinaarit tarjoavat myös mahdollisuuksia selvittää asiakkaiden toiveita oppilaitosyhteistyölle, kertoo Annika. 

Pitkäkestoisten kumppanuuksien kautta yhteistyö syvenee ja vuoropuhelun kautta koulutustarpeet tarkentuvat. Työnantaja-asiakkailta tulee myös jonkin verran suoria yhteydenottoja täydennyskoulutustarpeiden ilmaantuessa.  

Työnantajavierailuja varten tehtävä taustatyö on tärkeää 

Tapaamista varten

 • Tutustutaan yritykseen toimintaan huolellisesti tutustumalla yrityksen nettisivuihin ja sosiaalisen median kanaviin
  • Yrityksen koko ja henkilöstörakenne
 • Selvitetään, millaisia asiakkaita tai kohderyhmiä organisaatiolla on sekä millaisia tuotteita tai palveluita se tarjoaa.
 • Millaisia haasteita ja tulevaisuudennäkymiä yrityksen toimialalla mahdollisesti on?
  • Muutokset liiketoiminnassa sekä tulossa olevat kilpailutukset
  • Osaamisen kehittämistarpeet ja –haasteet
 • Mietitään valmiiksi, minkälaisia koulutuksia asiakkaalle voisi ennakkotietojen perusteella lähteä ehdottamaan
  • Tutkintojen ja tutkinnon osien tuotteistaminen; mitä tutkinnon osia yritykselle voisi ehdottaa
  • Muutama konkreettinen ehdotus on parempi kuin koko laajan tarjonnan esittely
  • Minkälaisia vaatimuksia tutkinnon osan näytön toteuttaminen työyhteisölle asettaa?
 • Tärkeintä on kuitenkin kuunnella asiakkaan tarpeita avoimin mielin

 Tredun vahvuus laajassa koulutustarjonnassa 

Minna ja Annika kertovat, että tuotteistamisen tavoitteena tulevaisuudessa on tarjota ristiin tutkinnon osia eri koulutusalojen tutkinnoista. Tavoitteena on saada joustavammin tarjontaan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, koska Tredun runsas koulutustarjonta mahdollistaa monialaisten hybridikoulutustusten tuotteistamisen. Näin koulutusalat palvelevat tehokkaammin sekä työelämään, että toisiaan ja lisää valmistuvien opiskelijoiden moniosaamista.  

Sotessa tulevaisuuden tuotteistamistavoitteena on myös tutkinnon osien moduloiminen myytäviksi yksittäisiksi osiksi, pieniksi osaamiskokonaisuuksiksi, jotka voivat toimia yhteistyön ja osaamisen kehittämisen käynnistäjänä.  

Ideasta tuotteeksi –palveluun Moodlessa on koottu ohjeita ja konkreettisia työkaluja asiakastarpeiden selvittämiseen ja koulutustuotteiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen.

Työkaluja asiakastarpeiden selvittämiseen

 • Vinkkejä työpaikkakäynnille palvelujen markkinoinnin kannalta
 • Haastattelulomake asiakastarpeiden kartoittamiseen työpaikkakäynneillä
 • Video: Tredun Yritys- ja työnantajapalvelujen Sami Heikkilä kertoo, kuinka voit muutamassa minuutissa keskustella asiakkaan osaamistarpeista työpaikkakäynnillä

Työkaluja asiakasymmärryksen lisäämiseen:

 • Empatiakartta
 • Käyttäjäpersoona

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Hanna Orava
Projektisuunnittelija Annika Jokivuori

Oppisopimuskoulutuksen tuotekehitysprojekti Tredussa 2019-2021