Yhdessä Parasta Länsi -kehittämisverkostossa (06/2020 – 04/2022) edistetään Ammatillisen koulutuksen laatu- ja tasa-arvo -ohjelman mukaisia tavoitteita. Tavoitteena on vertaisoppimisen avulla yhtenäistää henkilökohtaistamisprosessin toimintatapoja tasalaatuisiksi, asiakaslähtöiseksi ja vastavuoroiseksi. Tavoitteena on lisätä opettajien ja työelämän välistä arjen kumppanuutta ja varmistaa ammatillisen koulutuksen laatua. Kehittämisellä edistetään opiskelijoiden yksilöllisiin osaamistarpeisiin vastaamista ja ohjaus- ja tukitarpeiden tunnistamista.

Tredu osallistuu hankkeen kolmen hyötytavoitteen mukaisiin toimenpiteisiin, joita ovat 1) Yhteistyön lisääminen koulutuksen järjestäjien välillä, kehittämistarpeiden täsmentäminen 2) Vertaisoppimisen lisääminen koulutuksen järjestäjien välillä ja ammatillisen koulutuksen laadun varmistaminen 3) Laadukas henkilökohtaistaminen ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen toteuttaminen oppilaitoksissa, käytänteiden yhtenäistäminen.

Kuuden ihmisen kädet yhdessä

Kehittämistyötä tehdään Tredussa opetus- ja yritys- ja työnantajapalvelujen yhteistyönä. Toiminnan ytimessä ovat vertaisvalmentajat, jotka toimivat Tredussa sisäisinä valmentajina sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön arjessa vertaistukena HOKS -prosessin ja koulutus- ja oppisopimusprosessin laadukkaassa toteuttamisessa. Vertaisvalmentajat verkostoituvat valtakunnallisesti, alueellisesti sekä paikallisesti; hyvien, yhdenmukaisten ja asiakaslähtöisten käytänteiden kehittämisessä ja niiden jakamisessa verkostoissa sekä niiden tuominen ja perehdyttäminen Tredussa.

Vertaisvalmentajatoiminnan tavoitteet:

 • Henkilöstön HOKS-osaamisen edelleen kehittäminen ja syventäminen (myös erityinen tuki)
 • Asiakaslähtöisen toimintatavan vahvistaminen
 • Työelämäosaamisen edelleen kehittäminen ja vahvistaminen
 • Opiskelijan henkilökohtaisen, yksilöllisen ohjauksen sekä yksilöllisten polkujen ohjausosaamisen varmistaminen
 • Yhdessä tekemisen ja osaamisen jakamisen kulttuurin vahvistaminen: aito dialogi, fasilitointimallit
 • Toiminnan suunnitteleminen, arviointi ja kehittäminen yhdessä pedagogisten asiantuntijoiden kanssa
 • Muutosten ennakointi ja niihin valmistautuminen
 • Esimiesten ja johdon tukeminen muutosten toteuttamisessa
 • Vertaisvalmennustoiminnan edelleen kehittäminen ja vahvistaminen

Vertaisvalmentajien toiminta Tredussa

 • Lähituki opetus- ja ohjaushenkilöstölle –henkilökohtainen ohjaus
 • Yhteistyö vertaismentorien ja mentorien kanssa
 • Vertaisoppimisen mahdollistaminen ja tukeminen Tredussa, esimerkiksi fasilitointimallit
 • Mentoripajatoimintaan osallistuminen ja mentoripajatoiminnan kehittäminen yhdessä vertaismentorien kanssa (kampusten tasa-arvoisuus mentoritoiminnassa)
 • Uusien opettajien perehdytys ja mentorointi
 • Työelämäpalveluprosessin kehittäminen; yhteistyö asiakasvastaavien kanssa työelämäyhteistyössä, mm. kumppanuustyöpajat, työelämäfoorumit, työpaikkaohjaajapalvelut
 • Soveltuvien Parasta -toimintamallien käyttöönoton tukeminen ja varmistaminen Tredussa
 • Esimiestyön tukeminen ydinprosessien kehittämisessä
 • Apu sähköisissä kanavissa ja kanavien hyödyntämisen edistäminen JokaOpe, JokaOpe -teams, LaatuTredu

Tredun vertaisvalmentajina toimivat Jessica Kankaanranta, Mika Hämäläinen ja Tuija Mäkinen.
Heidät tavoittaa Teamsilla, sähköpostilla ja puhelimella.

Kuvassa Hanna Orava

Lisätietoja projektista:

Projektipäällikkö
Hanna Orava
hanna.orava@tampere.fi