Kaksi miestä juoksee metsäpolulla

Tredussa ja Tampereen kaupungin lukioissa on edistetty Liikkuvan opiskelun hanketta Go Lukiot&Tredu Go! lukuvuoden 2020–2021 ajan. Lukuvuosi on kulunut vauhdilla, ja olemme Tredussa toteuttaneet eri toimipisteissä joko läsnäolo-opetusta tai hybridiopetusta koronatilanteen vaatimalla tavalla. Tällä on ollut vaikutusta hankkeen käytännön toimiin, sillä esimerkiksi suunniteltuja tapahtumia tai matkoja ei ole voitu järjestää. Muuttuvista tilanteista huolimatta liikkuvan opiskelun eteen on tehty monenlaisia toimia, joita on sopeutettu poikkeukselliseen kouluvuoteen. Lukioissa on toteutettu lukiokohtaisia kehittämistoimia, Tredussa on tapahtunut seuraavaa: 

 1. Treduun on perustettu virtuaalinen etänä tapahtuva liikunta- ja hyvinvointineuvontapiste Teamsiin 
 2. Moodleen on luotu tiedotusalustana toimiva kurssi https://moodle.tampere.fi/course/view.php?id=12501 
 3. Etäpäiviin on laadittu liikuntavinkkejä ja ohjeita
 4. Valtakunnallisten seminaarien antia on levitetty koko oppilaitokseen
 5. Keväällä toteutetaan liikuntatutor-koulutuksia HLU:n kanssa yhteistyössä (ainakin Ylöjärvi ja Lempäälä)
 6. Keke-viikolla 15 innostetaan kaikki itsekuljettuihin koulumatkoihin Instagram- ja Seppo.io -alustojen avulla
 7. Toimipisteisiin ollaan tilaamassa sekä teoriaopetusta että välitunteja aktivoivia välineitä 
 8. Kangasalla testaillaan kevään aikana sähköpyöriä
 9. Santalahdentielle toteutetaan toiminnallinen liikuntarata sisätiloihin
 10. Tulevaisuutta ajatellen Treduun laaditaan Liikuntatutor -verkkokurssi, mikä on valinnainen yhteisiin aineisiin liittyvä 3 osp opintojakso
 11. Yhteistyötä eri toimijoiden, mm. HLU:n kanssa, on vahvistettu
 12. Tredun liikunnanopettajat ovat toteuttaneet monenlaisia liikuntaan innostavia toimia ja
 13. Liikkuva opiskelu on saatu kirjattua myös Tredun strategiaan.

Näiden lisäksi juuri nyt on ajankohtaista löytää keinot liikkuvan opiskelun juurruttamiseksi osaksi arkea myös hankkeen päätyttyä. 
Hanke on saanut aluehallintovirastolta veikkausvoittovaroista myönnettyä valtionavustusta.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Maarit Marttila, maarit.marttila@tampere.fi