Tampereen seudun ammattiopisto Tredu on ollut mukana kehittämässä Aina avoin ammatillinen oppilaitos -mallia, joka mahdollistaa osaamisen hankkimisen, milloin ja missä vain. Jokaisella opiskelijalla on oma henkilökohtainen oppimispolkunsa ja vaihtoehtoja osaamisen hankkimiseen löytyy perinteisen luokkahuoneen lisäksi useita: osaamiskeskukset, työelämän oppimisympäristöt, yrittäjyyden oppimisympäristöt, vapaa-ajan oppimisympäristöt sekä digitaaliset ja virtuaaliset oppimisympäristöt. Malli on luotu osana 6Aika: 365/12 – Aina avoin ammatillinen oppilaitos -hanketta.

Oppimisanalytiikkaa hyödynnetään osana opetusta ja oppimista, jolloin yksilölliset tarpeet ja henkilökohtaiset oppimispolut ovat helpommin otettavissa huomioon. Opintoja on mahdollista suorittaa omaan tahtiin, aidosti yksilöllisiä polkuja toteuttamalla.

Aina avoin ammatillinen oppilaitos tarjoaa mm. verkkokursseja, uusia oppimisympäristöjä ja toteutustapoja ammatilliseen koulutukseen. Yhteisiä tutkinnon osia voi opiskella verkossa tai vaikkapa pakohuonepelin muodossa. Oppilaitosten sisälle rakennettiin osaamiskeskuksia (Tredussa Intro, Turussa Oppimot ja Oulussa Oppinurkka), jotka tarjoavat mm. matalan kynnyksen ohjauspalveluja. Opiskelija voi nopeuttaa omia opintojaan tai saada vaikkapa tukea verkko-opintojen opiskeluun näissä osaamiskeskuksissa.

Ajatus tenttiakvaariosta siirrettiin korkeakoulumaailmasta ammatilliselle puolelle. Tämä tukee entisestään sitä, että jo opittua ei tarvitse opiskella uudestaan. Työelämäyhteistyö vietiin myös aivan uudelle tasolle hankkeessa ja kehitettiin uudenlaisia työelämän oppimisympäristöjä (esim. yrittäjyyden oppimisympäristö Starttaamo ja metsäalalla Big Datan hyödyntämistä työnteossa). Mallia ovat olleet kehittämässä Tredun lisäksi Turun ammatti-instituutti TAI, Espoon Omnia ja Oulun OSAO.

Ammatillisen oppilaitoksen on oltava aina avoin, koska työelämäjaksoille mennään vuoden ympäri, eikä enää kausittain. Myös työelämässä osaajia tarvitaan 365/12. Opintojen avoimuus ja joustavuus vastaavat yritysten nopeisiin rekrytointitarpeisiin sekä madaltavat kynnystä oppilaitoksen ja yrityksen välillä. Malli mahdollistaa opiskelun nopeammin, paremmin ja ketterämmin.

Tutustu Aina avoimeen ammatilliseen oppilaitokseen: https://www.polkuammattiin.fi/

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Sanna Kattelus, sanna.kattelus@tampere.fi