Teknisen myyjän koulutusta muotoiltiin yhdessä eri koulutusalojen ja kolmen yrityksen kanssa. Hybridikoulutusta olivat suunnittelemassa liiketoiminta, kone- ja tuotantotekniikka ja rakennusala.

Koulutussuunnittelun kulku
Kohderyhmä oli selvillä, kun suunnittelua aloitettiin. Koulutus suunnattiin henkilöille, joilla on jo suoritettuna kaupallinen peruskoulutus tai jokin tekniikan alan peruskoulutus. Teknisen myyjän koulutus houkuttelee erityisesti miespuolisia hakijoita, joilla on jo tekniikan osaamista taustalla, mutta esimerkiksi terveydellisistä syistä halu tehdä fyysisesti kevyempää työtä. Tämä kohderyhmä hakeutuu varovasti esimerkiksi merkonomikoulutukseen.

Koulutusta suunniteltaessa pohdittiin mm:

  • koulutuksen kestoa
  • mitä sisältöä tarvitaan, että opiskelijat oppivat tuntemaan tekniikan, sekä teollisuusuuden, rakentamisen ja kunnossapidon työkalut ja tarvikkeet
  • mitä tutkinnon osia koulutus sisältäisi
  • liiketoiminnan koulutusalan osuus oli selkeä; asiakaspalvelua ja myyntiosaamista
  • työelämässä oppimisen osuutta kevääseen, ennen kesätyöpaikkoihin valintoja

Kun koulutuksen runko oli suunniteltu, otimme yhteyttä asiakasyrityksiin ja pyysimme heitä mukaan suunnittelutyöhön. Mukaan lähtivät DMG Mori Finland Oy (konetoimittaja), Würth ja Ata Gears Oy. Yritykset antoivat vahvistusta koulutustuoteideaan ja laajensivat näkökulmaa. Koulutuksen painopistettä siirrettiin yritysten ehdotuksesta teknisestä osaamisesta myynnin suuntaan.

– Kaikki on myyntiä tänä päivänä, pitää pystyä myymään ajatuksia joka suuntaan. Ei tekniikka edellä, sillä asiakkaat ostavat arvoa. Lisäksi teknisiltä myyjiltä edellytetään työturvallisuuden huomioimista, kertoo Tredun koulutussuunnittelija Milla Alen.

Notkea koulutustuote
Tekninen myyjä -koulutustuotetta on helppo soveltaa erilaisiin tarpeisiin. Siitä voidaan tarjota liiketoiminnan opiskelijoille tekniikan tutkinnon osaa sekä esimerkiksi kone- ja tuotantotekniikan opiskelijoille liiketoiminnan perustutkinnon tutkinnon osia. Esille on myös noussut, että tutkinnon osa varastonhoitajan koulutuksesta voisi olla hyvä lisä tähän tuotteeseen.

Mahdollisuuksia laajaan yritysyhteistyöhön
Yritysten kanssa käydyissä keskusteluissa luotiin myös muita yhteistyönäkymiä. Konetoimittaja oli kiinnostunut rekrytoimaan Tredun kone-ja tuotantotekniikan opiskelijoita messuille koneenkäyttäjiksi, Wurth:ia kiinnosti Tredun tilojen vuokraus henkilöstökoulutuksiin ja Ata Gears oli kiinnostunut alumnitoiminnasta.