KEOSKI – Kehitä osaamisesi kiertotaloudessa hankkeen projektiryhmä kokoontui syyskuussa hanketyön aloitukseen Lielahden kartanolle koulutuspäivän merkeissä. Projektiryhmä koostuu kuuden eri alan (logistiikka, prosessitekniikka, kone- ja tuotantotekniikka, liiketoiminta, rakennusala, luonto- ja ympäristöala) opettajista, kiertotalousagenteista.

Toisen asteen koulutuksen rooli ja vastuu työelämän kehittäjänä ja tulevaisuuden rakentajana kasvaa. Kestävä elämäntapa ja edelläkävijyys on nostettu myös Tredun strategisen toiminnan painopisteisiin. Kiertotalousosaaminen on keskeisessä roolissa kestävän elämäntavan vahvistamisessa, uuden työn luomisessa ja talouden kilpailukyvyn vahvistamisessa. Tämä on erittäin tärkeää myös koronapandemian jälkeisenä aikana, kun taloutta elvytetään.

KEOSKI hankkeen tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen sisältöjä, jotta koulutus vastaisi paremmin kasvavaan työelämän tarpeeseen kiertotalous-ajattelutavan mukaisista osaajista. Kiertotalousagenttien tehtävänä hankkeessa on selvittää ja tunnistaa yhteistyöverkoston, Pirkanmaan alueella toimivien yritysten avulla näitä työelämän uusia kiertotalouteen liittyviä osaamistarpeita ja päivittää alakohtaisia käytänteitä sekä opetuksen sisältöjä vastaavasti.

Ensimmäisen koulutuspäivän teemana oli tutustua siihen, millaiset ajurit ohjaavat yritysten toimintaa kohti kiertotalouden toimintamalleja ja miten kiertotalous näyttäytyy yritysten liiketoiminnassa sekä operatiivisessa toiminnassa. AFRY Finland OY:n fasilitoiman koulutuspäivän aikana kiertotalousagentit pääsivät myös pohtimaan sitä, miten kiertotalousosaaminen näyttäytyy konkreettisesti eri alojen työtehtävissä.

Seuraavaksi KEOSKI hankkeen kiertotalousagentit lähtevät verkostoitumaan oman alansa yrityksiin uudenlaisen kiertotalousosaamisen ja osaamistarpeiden tunnistamisen näkökulmasta.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Riikka-Veera Kankaanpää