Tredun johtoryhmä on linjannut 26.10.2020, että keskeiset digitaaliset työvälineet opetuksessa ovat Moodle, Teams, Office 365 ja Visma InSchool (Wilma) sekä Futural Skills. Näiden käyttöä ja osaamista edellytetään koko opetushenkilöstöltä.

Tredun Digitiimi tukee opetushenkilöstöä työvälineiden käytössä ja käyttöönotossa tarjoamalla koulutuksia. Koulutukset tallennetaan ja ovat myöhemmin katsottavissa, mikäli et pääse osallistumaan livekoulutuksiin.

Seuraavat koulutukset järjestetään Teamsissa 18.11. Digikehittäjien tiimin Koulutukset ja tilannehuonepäivystys -kanavalla:

Moodlen perusteet ke 18.11.2020 klo 10.30-11.30
Teamsin perusteet ke 18.11.2020 klo 12.00-13.00
Futural Skills -koulutus ke 18.11.2020 klo 13.30-14.30

Yhteiset työvälineet ovat myös opiskelijan etu

Opiskelijan digitaalinen toimintaympäristö
Tredun digitaalinen toimintaympäristö

Myös opiskelijan kannalta on hyvä, että yhteiset digitaaliset työvälineet on määritelty. Siten ei ole opettajasta tai toimipisteestä riippuvaa, että mitä työvälineitä opetuksen tukena käytetään.

Yhteisiin työvälineisiin löytyy henkilökunnalle tukea koulutusten ja ohjeiden muodossa. Jokaisen opettajan tehtävä on tukea opiskelijoitaan tarvittaessa työvälineiden käytössa.