MonimuotohakkuuEXPERTS- hankkeessa ontuotettu oppimissisältöä eri- ikäisrakenteisen metsän käsittelyyn, josta ollaan tehty mm. useita videota Youtubeen sekä oppimateriaali John Deeren Timberskills- oppimisympäristöön.

Hankkeessa tuotetusta materiaalista ollaan työelämässä erittäin kiinnostuneita, sillä aiheesta ei varsinaista koulutusmateriaalia ole. Tarkoituksena on tehdä materiaalia turvemaan puunkorjuukohteesta, sen käytännön toteuttamisesta, sekä simulaatiotehtäväsarja aiheesta.

Hanke on TTS:n eli Työtehoseuran vetämä, he kehittävät tästä myytävää koulutusta omalle alustalleen, Tredulle suurin hyöty on simulaattorille saatavien tehtäväsarjojen arvo, sekä tulevaisuuden monimuotoisuuden huomioimisen tehtävät simulaattorille.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Hyväksyn

Litätietoja antaa: Janne Ruokonen, janne.ruokonen@tampere.fi