MonimuotohakkuuEXPERTS- hankkeessa ontuotettu oppimissisältöä eri- ikäisrakenteisen metsän käsittelyyn, josta ollaan tehty mm. useita videota Youtubeen sekä oppimateriaali John Deeren Timberskills- oppimisympäristöön.

Hankkeessa tuotetusta materiaalista ollaan työelämässä erittäin kiinnostuneita, sillä aiheesta ei varsinaista koulutusmateriaalia ole. Tarkoituksena on tehdä materiaalia turvemaan puunkorjuukohteesta, sen käytännön toteuttamisesta, sekä simulaatiotehtäväsarja aiheesta.

Hanke on TTS:n eli Työtehoseuran vetämä, he kehittävät tästä myytävää koulutusta omalle alustalleen, Tredulle suurin hyöty on simulaattorille saatavien tehtäväsarjojen arvo, sekä tulevaisuuden monimuotoisuuden huomioimisen tehtävät simulaattorille.

https://www.youtube.com/watch?v=xsu7xZ5I3eI&t=350s
 

Litätietoja antaa: Janne Ruokonen, janne.ruokonen@tampere.fi