Tredu, Tampereen kaupungin lukiot ja Tampereen kaupungin varhaiskasvatus ja perusopetus ovat yhdessä tehneet osaamismerkkejä Tampereen kaupungin opetushenkilöstön digiosaamisen tunnistamiseen. Merkkejä on kahden tasoisia, käyttäjätaso testaa perusohjelmien osaamista ja osaajataso verkko- ja etäopetusosaamista. Käyttäjätason osaamismerkkien osaaminen osoitetaan Moodle-tenteillä, eikä niihin tarvitse ennakkovalmistautumista. Osaajatason merkkien osaaminen osoitettaan Moodlessa tehtävillä, jotka arvioidaan. Tehtävien tekemiseen menee vähän aikaa, mutta monella opettajalla on jo olemassa olevaa materiaalia kevään etäopetusajalta, jota tehtävissä voi hyödyntää. Kokeilussa halutaan palautetta osaamismerkkien sisällöistä ja hakemisesta sekä niihin kuluvasta ajasta.

Käyttäjätason merkit:

 • Teams-käyttäjä
 • O365-käyttäjä
 • Moodle-käyttäjä

Osaajatason merkit

 • Verkkokokousosaaja
 • Verkkokurssiosaaja
 • Verkko-ohjausosaaja, yksilö

Syksyn aikana osaamismerkkejä lisätään käyttäjätasolle vielä Wilmasta ja Futural Skillsistä. Osaajatason osaamismerkkejä tehdään lisää kokeilusta saadun palautteen perusteella kokeilun jälkeen.

Osaamismerkkikokeilu käyntiin Tredussa

Tredussa osaamismerkkejä kokeilevat ensimmäisinä Hervannan kampuksen tiimit, kokeiluaika on 16.9.-16.11.2020. Kokeilu esiteltiin kampuksen johtotiimissä ja samalla esimiehet pääsivät myös itse kokeilemaan osaamismerkin hakemista. Teams-käyttäjämerkki myönnettiin yhdeksälle esimiehelle.

”Muutaman minuutin testillä pystyi nopeasti tsekkaamaan, onko ymmärtänyt oikein Teamsin käyttömahdollisuudet ja toimintaperiaatteet. Samalla testi ohjaa näkemään virheellisiä käyttötottumuksia ja -oletuksia” summasi koulutuspäällikkö Petri Murtovaara osaamismerkkitentin tehtyään.

Osaamismerkit osaamisen johtamisen välineinä

Esimies seuraa Moodlesta tiimin edistymistä ja suoritustiedot siirtyvät myös Futural Skillsiin. Mikäli digiosaamisen tunnistamisesta tulee esiin osaamisen kehittämisen tarpeita, esimies sopii lisäkoulutuksesta tai sparrauksesta Digitiimin kanssa.

Ohjeet osaamismerkkikokeilun Moodle-työtilan käyttöön ja osaamismerkkien hakemiseen

Ilmoittautuminen ja ryhmäavain: Tiimin ryhmäavaimen Moodle-työtilaan saat, kun ilmoitat tiimisi mukaan kokeiluun. Ilmoittautumiset Ilona Sankkilalle sähköpostilla tai Teams-viestillä.

Moodle-työtila Opetushenkilöstön osaamismerkkikokeilu 2020 https://moodle.tampere.fi/course/view.php?id=11333

Ohjevideo Moodle-työtilan käyttöön ja osaamismerkkien hakemiseen (n. 10 min, pääsy vain edu.tampere.fi-tunnuksilla) https://web.microsoftstream.com/video/8320a058-3dfc-4026-8dc6-97a4e51a062a

Pikaohje tiimille

 • Ilmoittakaa tiimi mukaan
 • Kirjautukaa Moodleen ryhmäavaimella, jonka saatte ilmoittautumisen jälkeen
 • Tehkää osaamismerkit
  • Käyttäjätason merkit monivalintatenteillä
  • Osaajatason merkit tehtävillä
 • Hakekaa osaamismerkit hyväksyttyjen suoritusten jälkeen
  • Käyttäjätason osaamismerkin voi hakea heti hyväksytyn tentin jälkeen, linkki osaamismerkkihakemukseen tulee tentin palautteeseen
  • Osaajatason tehtävät arvioidaan, jonka jälkeen arvioija lähettää osaamismerkkihakemuslinkin
 • Esimies seuraa Moodlesta tiimin edistymistä ja tarvittaessa sopii lisäkoulutuksesta tai sparrauksesta Digitiimin kanssa