6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -projektin tavoitteena on tuoda markkinoille aiempaa parempia ja laadukkaampia oppimisen ja opetuksen ratkaisuja. Tulevaisuuden oppimisympäristöt ja niihin tarjottavat tuotteet suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä käyttäjien kanssa. Tampereen päiväkodit, koulut, ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus osallistuvat kaikki uudenlaisen yritysyhteistyön kehittämiseen.  Tampereen ammattikorkeakoulu on mukana tiiviisti omalla osahankkeellaan, jonka kanssa on järjestetty erilaisia tapahtumia. 

Yritysten kanssa tehtävä kehittämistyö toteutetaan osana opetusta. Se tukee lasten ja nuorten tulevaisuuden työelämätaitoja ja antaa uudenlaisen näkökulman yrittäjyyskasvatukseen. Lapset, oppilaat ja opiskelijat pääsevät näkemään, miten tuotteisiin ja palveluihin ehdotettavat muutokset ja korjaukset toteutetaan ja omilla mielipiteillä ja ideoilla on vaikutusta lopputulokseen.  

Fyysisistä oppimisympäristöistä hankkeessa on kehitetty esimerkiksi tutkivaan ja kokeilevaan oppimiseen sopivia Kehittämö- ja Koklaamo-tiloja, joissa opitaan tekemällä, yhdessä ihmettelemällä ja ideoimalla. Testattavana on ollut myös älyviherseiniä, äänieristettyjä työskentelytiloja ja helposti siirrettävää esitystekniikkaa. IoT-menetelmin on seurattu oppimistilan ilmanlaatua, lämpötilaa ja äänitasoa sekä niiden vaikutusta oppimiskokemukseen. 

Virtuaalisissa oppimisympäristöissä on kehitetty mm. Moodle-oppimisympäristön käytettävyyttä, kertakirjautumista eri opetusohjelmiin mPassID:n avulla ja ajosimulaattoriohjelmiston tehtäväympäristöä. Myös erityisesti opettajille tarkoitettuja verkkopalveluita (mm. FreeEd ja Opettajan Äänitreeni) on pilotoitu.

6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin – Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun – yhteinen kestävän kaupunkikehityksen strategia. Strategialla vastataan haasteisiin, joita kaupungistuminen tuo. Haluamme kehittää kaupunkeja entistä älykkäämmiksi ja vastata palveluilla kaupunkilaisten aitoihin tarpeisiin. 6Aika-strategian tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja.  

Lisää tietoja löydät näiltä sivuilta:
www.oppimisenuusiaika.fi 
www.6aika.fi 

Teksti: Juha Sormunen