Tredussa aloittavien uusien opiskelijoiden käyttöön on julkaistu Opiskelijan perehdytyspaketti, joka on Moodleen koottu tietopankki opiskelun aloittamisen tueksi. Kurssi on toteutettu 6aika: 365/12 – Aina avoin ammatillinen oppilaitos -hankkeen turvin.

Perehdytyspaketin sisältämiä tietoja löytyy myös Tredun kotisivuilta mutta nyt tarpeellisimmat tiedot on koottu yhteen helposti omaksuttavaan muotoon ja niihin on helppoa palata. Lisäksi pakettiin tutustuessaan opiskelija tutustuu myös Tredun digityövälineenä toimivaan Moodleen ja sen toimintoihin. Samalla materiaalin avulla toivotaan opiskelun alkuun liittyvän jännityksen vähentyvän, kun Tredu oppilaitoksena on jo tullut hieman tutuksi.