Osaava Tredu esittelee Futural Moodle -juttusarjassa poimintoja eri tutkinnonalojen yhteisten alustojen ja opetusmateriaalien kehittämistyöstä. Ensimmäisenä esittelyssä on logistiikan perustutkinnon opettaja Jorma Eskolan kokoama Moodle-alusta.

Logistiikan perustutkinnon opetuksessa tunnistettiin syksyllä 2018 tarve digitaalisen oppimisympäristön kehittämiselle työpaikalla oppimisen lisääntymisen seurauksena. Tredussa yksi digitaalinen oppimisympäristö on Moodle, joka on toimiva työkalu verkkokurssialustana ja materiaalin jakamisessa. Logistiikan perustutkinnon opetuksessa Moodlea on käytetty pitkään materiaalien jakelualustana sekä tehtävien palautusalustana. Esimieheni Sami Huntuksen kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen kävi yhä selvemmäksi ajatus, että Moodlen jatkokehittämistä tarvitaan. Moodlen tuli olla mielestämme visuaalisempi, selkeämpi ja käyttäjäystävällisempi. Myöskin sen rakennetta oli tarve selkeyttää, jotta siitä tulisi helposti lähestyttävämpi ja enemmän hyödynnetty oppimisen työväline sekä opiskelijoille että opettajille.

Itse en ollut aikaisemmin Moodlea juurikaan käyttänyt, joten osaamiseni perustui itseoppimiseen. Kehittämistyöni alussa tutustuin Kangasalan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon rakentamaan Moodleen, josta sain hyviä ideoita Moodlen rakenteen kehittämiseen logistiikan perustutkinnossa. Oma punainen lankani rakenteen muodostumisessa oli se, että olipa käyttäjä opiskelija, opettaja tai vaikkapa vierailija, oppimisympäristölle kirjautumisen jälkeen kaikille aukeaisi sama aloitussivu. Sinne on koottu tietoa perustutkinnosta, mahdollisista terveysvaatimuksista sekä linkki Opetushallituksen laatimiin tutkinnon e-perusteisiin. Tulevaisuudessa aloitussivulle on tarkoitus tuottaa myös perustutkinnon markkinointimateriaaleja, muun muassa videoita ja kuvia opiskelusta ja työelämästä. Aloitussivulta löytyy myös tutkintonimikkeet, joihin opiskelija voi tässä tutkinnossa valmistua. Klikkaamalla tutkintonimeä avautuu välilehti, jossa on kerrottu tutkinnon pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat. Näistä on linkitys kunkin tutkinnon osan Moodle- alustalle. Paluu perustutkinnon aloitussivulla onnistuu helposti palautuslinkin avulla.

Toisaalta Moodle-alustan tulee olla sellainen, että heikoimmillakin tietoteknisillä taidoilla varustettu opettaja pystyy sisältöjä käyttämään opetuksen tukena ja toisaalta taas alustan tulee mahdollistaa erityistäkin tukea tarvitsevan opiskelijan oppiminen. Yhteinen materiaali antaa kaikille opiskelijoille samanarvoiset puitteet oppimiseen ja samalla varmistetaan, että tutkinnon osaan kuuluvat ammattitaitovaatimukset käydään läpi opetuksen aikana. Yhteisen Moodle-alustan rakentaminen on jatkuva prosessi, jota kehitetään kollegoiden kanssa yhteistyössä. Toisten mielestä omat materiaalit ovat aina parempia kuin muiden mutta yhdessä valitut ja yhdessä muokatut luovat opiskelijoille yhtenäisen kuvan opetuksesta ja tuovat siihen sekä tasa-arvoa että laatua. Olennaista on muistaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja luoda sisältöjä sen mukaan. Sekä opettajilta että opiskelijoilta saatu palaute ja kehitysideat auttavat kehittämistyössä.

Logistiikan perustutkinnon Moodle-aloitussivu löytyy osoitteesta https://moodle.tampere.fi/course/view.php?id=8488.
Teksti: Jorma Eskola

Jorma Eskola esittelee Moodle-alustaa Digikehittäjät-tiimissä Etäopetus käyntiin! -kanavalla keskiviikkona 20.5.2020 klo 8.30-9.30. Tervetuloa mukaan!

Tredulaiset voivat katsoa logistiikan työtilojen esittelyn videotallenteena Streamista.