Yhteiskunnallisten aineiden valinnaiskurssilla tapahtunutta: opiskelijat pohtivat itseään kiinnostavia näkökulmia työelämään, harjoittelivat kysymysten muotoilua ja kysymykset päätettyään rakensivat virallisen kyselylomakkeen käyttöönsä. Seuraavaksi he lähtivät etsimään koulun tiloista vastaajia kyselyynsä ja saatuaan riittävästi vastaajia ryhtyivät tarkastelemaan tutkimuksensa tuloksia, jotka sitten esittelivät tuotoksenaan.

Työskentelynsä välineenä opiskelijat käyttivät Microsoft Forms -ohjelmaa, jota he kehuivat helposti haltuun otettavaksi ja loogiseksi. Kyselyn aloittaminen tapahtui monella ilman opettajan tarkkaa ohjeistustakin ja moni selvisi kokonaan ilman apua. Ohjelman käyttö osallisti opiskelijaa tehokkaasti ja tarjosi mahdollisuuden harjoitella itse haastattelututkimuksen tekemistä.

Opettajan näkökulmasta Forms on ennen kaikkea kevyt ja helppokäyttöinen työkalu, jota hyödyntämällä voi tehdä opiskelijoille kyselylomakkeita, tietovisoja ja vaikkapa kokeita. Opiskelijoiden lähettämät vastaukset tallentuvat Formsin vastaukset -osioon ja opettajan ei tarvitse selailla yhtäkään paperipinoa tietoihin palatakseen. Kyselyn aihe voi olla mitä tahansa työpaikalla tapahtuvat oppimisen laadusta nähdyn elokuvan arviointiin ja analysointiin. Etäopetuksen työkaluna Forms toimii oivana mielipiteiden kokoajana esimerkiksi etäoppitunnin alussa tai aikana. Kyselyn tuloksia voidaan tarkastella yhdessä opettajan jakaman näytön kautta.

Formsin käyttö on näppärää myös matkan päällä ja se taipuu monenlaiseen tarpeeseen. Tästä hyvänä esimerkkinä on mobiililaitteella Helsingin keskustassa Oodi-kirjastossa luotu tietovisa opintoretkellä olevalle opiskelijaryhmälle. Jaoin itse tekemäni visan Teamsin kautta ryhmämme tiimiin, jonka jälkeen opiskelijat lähtivät pienissä ryhmissä etsimään vastauksia lomakkeelleen ja palauttivat ne puhelimillaan. Samalle ryhmälle paluumatkalla junassa tein myös visailun koko matkan annista ja opiskelijat vastasivat omilla penkeillään ja puhelimillaan. Visan voittajalle oli tietysti tiedossa lakupalkinto!

Kun haluat lähteä rakentamaan omaa Forms-lomakettasi, tutustu Sanna-Kaisa Salonniemen loistavaan ohjeistukseen aiheesta.