Verkkokoulutukset ovat ajankohtaisempia kuin koskaan ja Tredussa ollaankin kokoamassa verkkokoulutusten tarjotinta, jonka tarjonta sopii mm. lomautettujen tarpeisiin. Tuotekehitysprojekti tarjoaa apua näiden koulutusten suunnitteluun, tuotteistamiseen ja tuunaamiseen. Tuotteistamisen avuksi teimme nopealla aikataululla tuotekortin, jonka avulla keräämme kaikkien tarjottimen koulutusten tiedot. Tuotekortin avulla koulutukset on helppo viedä netisivuille ja kaikki koulutukset ovat nettisivuilla tarjolla samassa muodossa. Tuotekortin avulla vastataan tuotteistajan tärkeisiin kysymyksiin: mitä, kenelle, mitä hyötyä tuotteesta on asiakkaalle, mikä on aikataulu ja mitä tuote maksaa? Nämä kuulostavat yksinkertaisilta kysymyksiltä ja sitä ovatkin, mutta ne saattavat helposti unohtua koulutuksia nettisivuille viedessä. Koulutuksemme ovat nettisivuilla usein kuvattu oppilaitoskielellä sen sijaan, että ne olisi kuvattu asiakkaan kielellä. Koulutuksen kuvaaminen asiakkaan kielellä on tärkeää. Jotta asiakas ostaa tuotteen, pitää häneltä poistaa riskin tunne eli hänen pitää tietää mitä saa ja millä hinnalla. Tätä periaatetta noudatten pyritään tuotekortin avulla kuvaamaan koulutus siinä muodossa, että asiakas sen haluaa ostaa. Tuotekortissa on myös tietoja, joita ei ole tarkoitus viedä nettisivuille, mutta jotka palvelevat sisäistä koulutuksen suunnittelua. Esimerkiksi minimiopiskelijamäärä tällainen tieto. Kuvassa tuottamamme tuotekortti tuotteistamisen avuksi. Voit hyödyntää tuotekorttia kaikkien koulutusten viemisessä nettisivuille.