Etäopetuksen aloittaminen suuressa mittakaavassa on aiheuttanut monelle päänvaivaa digityökalujen käyttöönoton kanssa. Tässä haastavassa tilanteessa apuaan opettajille ja muulle henkilöstölle on tarjonnut Tredussa keväällä perustettu Digitiimi, joka on muun muassa järjestänyt verkkokoulutusta ja ollut henkilöstön tavoitettavissa Teamsin kautta pitämällä auki live-klinikkaa kysymyksiä varten. Digitiimin olemassaolon tarkoituksena onkin juuri tukea digitaalisten työvälineiden käyttöä opettajien työssä ja erityisesti pedagogisen työn välineenä. Digitiimi myös kouluttaa henkilökuntaa ja tekee Tredun digipedagogisen kehitystyön näkyväksi.  

Digitiimi muodostuu eri alojen asiantuntijoista oppilaitoksen sisältä ja on luonteeltaan yhteistyön verkosto. Mukana on esimerkiksi kirjaston ja tietohallinnon henkilökuntaa sekä opettajia, jotka omassa työssään ovat halunneet hyödyntää digin tarjoamia mahdollisuuksia.  Pakotetun etäopetuksen alun myötä on ollut ilahduttavaa huomata myös kuinka kaikki työvälineistä tietävät henkilökunnan jäsenet ovat ottaneet vastuuta ja olleet valmiita auttamaan kollegoitaan erilaisissa teknisissä ja pedagogisissa kysymyksissä esimerkiksi Teamsin Digikehittäjät-tiimissä.

Digitiimi vastaa toiminnallaan Tredun pedagogisen ohjelman vaatimukseen taata opiskelijoille laadukkaat digitaaliset oppimisympäristöt ja tukee opettajaa, jotta tämä voisi olla ohjelman mukaisesti laadukkaiden oppimisympäristöjen rakentaja, kehittäjä ja ylläpitäjä.  

Ensisijaisesti tiimi tiedottaa toiminnastaan Osaava Tredu –sivustolla, joka on samalla myös väylä Tredussa tapahtuvan digitaalisen kehitystyön ja välineiden käyttöönoton seurantaan.