6aika: 365/12 –Aina avoin ammatillinen oppilaitos-hankkeessa tutkinnon osan opintojen visualisointi aloitettiin Tredun Virtain toimipisteen pitkäaikaisen yhteistyöyritys VIPstoren kanssa, joka on virtolainen lemmikkieläinalan tukku- ja vähittäismyyntiyritys. Heti alussa yhdeksi päätavoitteeksi asetettiin, että visualisoitava tutkinnonosa tulee palvelemaan sekä Tredun opiskelijoita, että VIPstoren uusia työntekijöitä. Näin ollen yhteistyö oppilaitoksen ja työelämän välillä on aitoa ja tulee todelliseen tarpeeseen.

Visualisoitava asiakaspalvelun tutkinnon osa on yksi liiketoiminnan perustutkinnon pakollisista tutkinnon osista, laajuudeltaan 20 osp. Opiskelijoiden lisäksi, tarkoituksena on, että yhteistyöyritys voi käyttää hankkeessa tuotettua materiaalia opiskelijoiden sekä uusien työntekijöidensä perehdytykseen. Tälläkin hetkellä VIPstorella opiskelee kolme Virtain toimipisteen liiketoiminnan opiskelijaa.

Visualisoitavan materiaalin on tarkoitus palvella sekä erityisen tuen opiskelijoita, että omaan tahtiin opintojaan suorittavaa opiskelijaa. Erityisen tuen opiskelijan on helppo palata asioihin ja katsoa vaikkapa video useampaan kertaa sisäistääkseen asiat, kun taas nopeutettuun tahtiin opiskelevalle riittää vähempi kertaaminen.

6aika: 365/12 -Aina avoin ammatillinen oppilaitos -hankkeessa tuotettu materiaali on tarkoitus siirtää 360-ympäristöön. Siellä opiskelija pääsee virtuaalisesti näkemään yhteistyöyritys VIPstoren myymälän ja opiskelemaan tutkinnon osan vaatimia tehtäviä todentuntuisessa ja visuaalisessa virtuaaliympäristössä. Hankkeen puitteessa tutkinnon osan visualisointi on saatu vasta alulle mutta työ jatkuu. Havainnollistavasta esityksestä hyötyvät sekä opiskelijat, yritykset ja oppilaitos. Virtuaalisuus ja visuaalisuus helpottavat oppimista.

Teksti: Jaana Pekkala
Kuvat: Juhani Anttila

Projektin logot.