Mitä digitaaliset osaamismerkit ovat? Tutustu osaamismerkkeihin neliosaisen webinaarisarjan kautta ja hae niihin liittyviä osaamismerkkejä.

Osaamismerkit ovat nopea ja joustava tapa tunnistaa ja tunnustaa olemassa olevaa osaamista. Niiden käyttöönotto on kasvussa niin formaalissa kuin informaalissa oppimisessa. Osaamismerkit mahdollistavat osaamisperusteisen arvioinnin ja asiantuntijuuden jakamisen. Osaamisperusteisuus tukee oppimista monin eri tavoin. Osaamismerkkien tarkoitus on nostaa esille sellaista tulevaisuuden ja työelämän kannalta tärkeää osaamista, joka ei näy perinteisissä todistuksissa.

Myös Tredun henkilöstön oppimista halutaan ohjata ja tukea osaamismerkeillä.  Tredun henkilöstön osaamismerkkikokonaisuuden teemat valitaan alla olevista osaamisalueista kevään 2019 aikana.

Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisperusta
(Parasta –hankkeet, Tampereen kaupungin strategiset ydinosaamiset, Tredun strateginen ohjelma, Uusi ammatillinen koulutus)

 • Perustehtävään liittyvä osaaminen:
  • Henkilökohtaistaminen ja ohjaus
  • Oppimisen tavat ja mahdollisuudet
  • Osaamisen arviointi ja näytöt
 • Kumppanuus- ja verkosto-osaaminen
 • Oman työn johtaminen ja kehittäminen
 • Tiimin toiminta ja yhdessä tekeminen
 • Substanssiosaaminen: alan tutkintojen tutkinnon perusteet
 • Tredun strategisen ohjelman kehittämisohjelmien edellyttämät osaamiset:
  • Teknologisesti älykkäämpää tulevaisuutta Tredusta
  • Tulevaisuuden yrittäjyyttä Tredusta
  • Kestävä elämäntapa Tredusta

Kaikissa osaamismerkeissä tulee olemaan mukana yhdessä tekeminen tiimissä, henkilöstö kehittäjänä, valmennuksellinen työote ja digitaidot.

Esimiesten osaamisperusta
(Tampereen kaupungin strategiset ydinosaamiset, Tredun strateginen ohjelma, Osaamisen johtaminen koulutuspäälliköiden käsityksinä https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/osaamisen-johtaminen/ )

 • Strateginen johtaminen
 • Henkilöstöjohtaminen
 • Osaamisen johtaminen
 • Kumppanuuksien ja verkostojen johtaminen
 • Työhyvinvoinnin johtaminen
 • Itsen johtaminen, itseohjautuvuuden ja yhdessä ohjautuvuuden vahvistaminen ​
 • Tuloksellisuuden ja suoritusten johtaminen, kyky ohjata työprosesseja ​
 • Esimiehen talousosaaminen
 • Muutos- ja kehittämisjohtaminen ​ja johtamisviestintä

Mitä hyötyä osaamismerkeistä on?

Organisaation näkökulmasta osaamismerkeillä brändätään rohkeeta ja reteetä Tredua, varmistetaan laatua sekä ennakoida, ohjataan ja suunnata tulevaisuuden osaamisen hankkimiseen. Merkkijärjestelmän avulla tunnistetaan ja dokumentoidaan sellaista osaamista, jota kertyy esim. työtä tekemällä ja kehittämällä. Esimiehelle osaamismerkit ovat osaamisen johtamisen väline. Työntekijän näkökulmasta osaamismerkeillä voi tehdä näkyväksi sellaista osaamista, joka kertyy omassa työssä.

Lisätietoja Tredun henkilöstön osaamismerkeistä ja ilmoittautumiset mukaan valmistelutyöhön: kehittämispäällikkö Tiina Kauma ja suunnittelija Ilona Sankkila