6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -projektin Tallinnan Innovaatio-opintomatkan tarkoituksena oli ennen muuta selvittää, miten Virossa toimitaan yritysten ja koulujen välisessä yhteiskehittämisessä, mikä on meidän hankkeemme keskeinen asia.

Keskustelimme ja pohdimme yhdessä tekniikan ja sovellusteknologian kehityksestä ja hyödyntämisestä eri asteen koulutuksissa ja erilaisissa oppimisympäristöissä, sekä Virossa että Suomessa. Myös mahdollinen vertaistuki ja yhteistyökuviot olivat sivuaiheina. Missä pisteessä olemme nyt ja millä tavalla pystymme resurssien puitteissa hyödyntämään tämän päivän innovaatioita ja miten yrityselämä nivoutuu osaksi koulutusta.

Ensimmäinen vierailukohteemme oli Hitsa-säätiö (Hitsa, Innovatsioonikeskus), joka vastaa Viron opetussektorin digitaalisaatiosta ja opetuksen uudistamisesta kansallisella tasolla.  Hitsa mm. ylläpitää virolaisten koulujen käyttöön Moodle-oppimisympäristöä ja kerää sähköisiä opetusmateriaaleja niin, että koulut voivat niitä maksutta käyttää.

Materiaalia on tarjolla eri kouluasteille, eri oppiaineisiin tuhansittain. Se huolehtii myös kaupallisten yritysten ja koulujen välisistä yhteyksistä: järjestää yritysten tuotteille kokeilukouluja ja kokeilijaopettajia, joille kehitystyöstä maksetaan lisäpalkkaa.

Teknisen yliopiston VR-varusteita.

Uusinta teknologiaa ja  alan kehityshankkeita näimme Viron Teknisessä Yliopistossa (Tallinna Tehnikaulikool / Inseneriteaduskond). VR ja AR- tekniikan asiantuntija Vladimir Kuts otti meidät vastaan ja opasti ympäri yliopistoa. Näimme heidän proto-mallin itseajavasta autosta, jota sovelletaan Tallinnan joukkoliikenteeseen lähiaikoina ja 3D-tulostimen, jolla luodaan erilaisia komponentteja (pienmetallituotteita) teollisuuden tarpeisiin.

Yliopistolla on vahvat yhteistyökuviot eri yritysten kanssa, kuten esimerkiksi ABB ja Feston. He kuuluvat myös osakkaina eurooppalaiseen yhteistyöjärjestöön nimeltä EuroVR. Osa tekniikan opinnoista päätösvaiheessa suoritetaan Viron ulkopuolella yhteistyökumppaneiden maissa.

Matkalla saimme siis tutustua uusimman teknologian kehitykseen Virossa. Teknologian tasosta, kansainvälisyydestä, kehitysprosessista ja miten ja millä tavalla sitä sovelletaan, kehitetään ja resursoidaan eri koulutusasteisiin. Matka mahdollisti ja tiivisti myös hanketoimijoiden yhteistyökuvioita. Hankkeen ydin tuli ymmärrettyä ja prosessoitua uudella tavalla. Tästä on helpompi jatkaa; kehittää koulun ja yritysten kanssa prosessissa olevia projekteja ja hankkia mahdollisia uusia yhteistyökuvioita, sekä levittää tuloksia kansallisesti että kansainvälisesti.

Teksti: Ulla Enckell-Valo
Ammatillisen koulutuksen asiantuntija / Tekniikka
6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt