Euroopan suurimmat opetusteknologiamessut pidettiin Lontoon Excel areenalla 24-26.1. 2019. Tapahtumassa on valtavan näyttelyalueen lisäksi seminaareja ja erilaisia oheistapahtumia.

6Aika-Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt hanke oli tänä vuonna näkyvässä osassa suomalaisten messumatkaa. Yksi oheistapahtuma oli IlonaIT seminaari, jonka ”Tule äly oppi”- teeman mukaisesti yksi puhujista oli hankkeen pääkoordinaattorin Helsingin edustaja Anna Rantapero-Laine.

Tilaisuudessa puhui myös mm. Tulevaisuuden tutkija Jukka Halava, joka korosti, että digitalisaation hyödyntäminen mahdollistaa kestävän tulevaisuuden, joka on meidän tämän päivän tehtävämme.

Noin 35 000 vierailijaa perehtyi tekoälyn, virtuaalitodellisuuden, robotiikan ja pelillistämisen hyödyntämiseen opetuksessa. Robotiikka oli näkyvässä osassa messuilla, mutta kohdentui rakentelun ja ohjelmoinnin hyödyntämisessä paljolti ala- ja yläkouluille.

AR-teknologiaa hyödynnetään opetuksessa laajasti fyysisessä tutkimisessa (esim. erilaiset eläimet ja elimet) ja jopa matematiikan opetuksessa. Erilaisia sovelluksia on tarjolla runsaasti, jotka hyödyntävät 3D mallinnusta esim. sydämen verenkierron kuvaamisessa. 360 kameran kuviin saadaan lisättyä monenlaisia objekteja eri sovelluksilla. Tekoäly (AI) osaa kohdentaa oppimistehtävät opiskelijan yksilölliseen etenemiseen perustuen ja tarjoaa haastavampia tehtäviä.

Fyysiseen oppimisympäristöön on kehitetty kierteeseen perustuvia istuimia, jotka perustuvat liikkeeseen ja tukevat keskivartalon hallintaa, mutta mahdollistavat paremman tietokoneella työskentelyn isoihin istumapalloihin verrattuna. Älytaulujen äly tulee jatkossa taulun sisältä, ei projektorista.

Lukuisa oli erilaisten oppimisanalytiikkaan perustuvien ohjelmien esittelijöiden joukko, mutta silmiinpistävää oli niiden pohjautuminen hallinnon tai opettajien työkaluiksi. Opiskelijan ei ollut tarkoituskaan osallistua oman oppimisensa seurantaan. Oppilaitoksen hallintaohjelmista meidän välillä parjattu Wilma ei yhtään häviä Iso-Britannian vastaaville versioille.

Projektitoimijoita messuilla.

6Aika – Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt – hanke oli messuilla mukana muutaman yhteistyöyrityksen (Lenovo, 3StepIt, Lekolar, Artome) kanssa. Messuille osallistumisen ja verkostoitumisen lisäksi mietimme mm. sitä, millaisia esteitä ja mahdollisuuksia tulevaisuuden koulun kehittäminen yhdessä yritysten ja koulujen kanssa pitää sisällään.

Älykäs oppimisympäristö ei poista luovuutta, vaan mahdollistaa sen kehittymisen hyödyntämällä Maker-kulttuurin (suom. värkkääminen) mukaisesti tekemällä ja kokeilemalla oppimista. Eli yhtä keskeistä tulevaisuuden työelämän taidoista.

#oppimisenuusiaika on nyt

Teksti: Lea Lintunen