6aika:365/12 -Aina avoin ammatillinen oppilaitos -hankkeessa Tredun auto-alalla on haettu keinoja, jolla voidaan tukea opiskelijan opiskelua 365/12 ja ehkäistä opintojen keskeyttämistä.

Opiskelijalla oikean alan valinta on tärkeää. Jos opiskelija hakeutuu opintoihin virheellisillä odotusarvoilla ammatin sisällöstä, on vaarana opintojen keskeyttäminen. Hankkeessa keskeyttämistä ehkäisemään on luotu malli, miten alalle hakeutuva saa mahdollisimman realistisen kuvan alasta.

 • virtuaalinen korjaamoympäristö, jossa alaa harkitseva voi katsoa millaisessa ympäristössä opiskellaan.
 • 360-ympäristössä on video siitä, millainen on ammattiin opiskelijan päivä
 • opiskelijoiden tuottamaa muuta videomateriaalia korjaamolaitteiden käytöstä
 • 360-sivu löytyy osoitteesta https://web.tredu.fi/auto/

Opetussuunnitelman visualisointi

Tutkinnon opetussuunnitelman sisältö ei avaudu opiskelijalle helposti. Opetussuunnitelman tutkinnonosien ammattitaitovaatimusten avaaminen opiskelijalle ymmärrettävään muotoon helpottaa opiskelijan työpaikalla tapahtuvaa opiskelua.

 • opetussuunnitelman ammattitaitovaatimusten avaaminen visuaaliseen muotoon
 • auttaa opiskelijaa ymmärtämään tutkinnon osan sisältöä
 • auttaa opiskelijan itseohjautuvuutta, opiskelija ymmärtää opiskeltavien ammattitaitovaatimusten sisällön ja voi itse ohjata opintojaan
 • helpottaa työpaikkaohjaajan ohjaustyötä
 • mahdollistaa opiskelija, työpaikkaohjaajan ja opettajaa yhdessä tehtävää pitempikestoista suunnittelua esim. kesäaikana opiskelua

Osaamisen kasvu dokumentointi digitaalisesti

Hankkeessa on testattu erilaisia digitaalisia välineitä. Auto-alan testaama Futural Skills -ohjelma on valittu Tredun käyttöön myös muille aloille. Ohjelma on

 • auttanut opiskelijaa ymmärtämään tutkinnon sisällön
 • opintojen etenemisen seuraaminen
 • kaiken opiskelun dokumentointi
 • koulussa /koulutussopimuksella
 • harrastuksissa
 • kesä/viikolopputöissä
 • auttanut opiskelijoita ja työpaikkaohjaajia työpaikalla tapahtuvan oppimisen sisältöjen hahmottamisessa

Teksti ja kuvat: Petri Jäminki