eRiverian verkkopedagogiikan asiantuntija Ilkka Eronen esitteli yksikön toimintaa webinaarissa 27.11. eRiveria on Riverian verkko-oppimisen erikoisyksikkö, jonka tarkoituksena on verkkopedagogiikan kehittäminen. Riveriassa tähän on myös panostettu huomattavasti. 

eRiveriassa työskentelee 6 päätoimista ja 15 sivutoimista verkko-opettajaa. Opettajien työnä on opintojen käsikirjoittaminen ja toteuttaminen oman verkko-opetuksen lisäksi. Lisäksi yksikköön kuuluu visuaalinen suunnittelija käytettävyys- ja ulkoasuasioihin. 

Yksikön tehtävänä on suunnitella, tuottaa ja toteuttaa verkko-opintoja ja muita digitaalisia oppimisratkaisuja. Painopiste on yhteisissä tutkinnonosissa ja itsenäisesti tehtävissä verkkokursseissa, eli opetusta ei ”livenä” verkossa tarjota. Tulevaisuudessa yksikön on tarkoitus avustaa enemmän myös ammatillisten tutkinnonosien verkko-opintojen tuottamisessa.

eRiverian opintojen tuottamisprosessi takaa tasaisen laadun

Opinnot käsikirjoitetaan ja tuotetaan tarkkaan mietityn prosessin kautta. Sisältö, käytettävyys ja pedagogiikka pyritään pitämään tasalaatuisina. 

Riverian pedagoginen johtaja Jatta Herranen kertoi, että heti alusta asti palkattiin päätoimisia verkko-opettajia. Ammattilaiset ja asiantuntintijat ovat mahdollistaneet verkko-opetuksen kehittämisen. 

Matemaattisten aineiden verkko-opettajan Sanni Suomisen mielestä tärkeää on toimiva oppimisympäristö, joka mahdollistaa muutakin kuin monivalinnat ja esseepalautukset. Pedagogisesti pätevät ja substanssin hallitsevat opettajat ovat ensiarvoisen tärkeitä onnistuneiden verkkokurssien tuottamisessa. 

eRiveriassa verkkokurssien alustana toimii Moodle ja siihen he ovat erittäin tyytyväisiä. Moodlen työkalujen avulla tehtävistä on saatu monipuolisia ja opiskelijat arvostavat näistä tehtävistä välittömästi saatavaa palautetta.

eRiverian kokemusten mukaan verkkokurssit sopivat niille, jotka ovat valmiita tekemään jotain aktiivisesti oman oppimisensa eteen. Tarvittaessa kuitenkin opiskelija saa henkilökohtaista ohjausta, eli yksin ei tarvitse ongelmatilanteissa jäädä. 

Koko webinaarin löydät täältä

Ruudunkaappaus webinaarin chatistä.