Pidimme DuuniPolku -hankkeen ja Tampereen kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa yhteistyössä podcastin nuorille aiheesta ”Työ ja Unelmat”. Podcastissa käsittelimme vapaamuotoisesti työnhakua, urasuunnittelua ja opiskelua sekä nuorten vahvuuksia, omia kokemuksia sekä koettuja haasteita työllistymisessä ja kouluympäristössä. Podcast pidettiin New Start -roolipeliyhteisölle heidän omalla palvelimellaan. Osallistujia, eli podcastia kuuntelemassa ja chatissa keskustelemassa, oli parhaimmillaan 17 nuorta.

Discord -chatpalvelut podcastin alustana

Kuvakaappaus Discord -ohjelmasta, ”Työ ja Unelmat” -podcastin keskustelupalstalta. ”NewStart” vasemmassa yläkulmassa kuvastaa luotua palvelinta eli suljettua keskusteluryhmää, jolla podcast tapahtui. Hashtagilla merkityt avainsanat vasemmalla reunalla ovat eri aihepiireistä koostuvia keskustelukanavia, joita nuoret ovat kiinnostuksensa mukaan palveluun luoneet. #Puhelukanavalla (keskellä ylhäällä) tapahtui podcastin keskustelu. Nuoret käyttävät NewStart -pelissä nimimerkkejä ja roolihahmoja, joiden ikonit näkyvät kommentin edessä

Kuvakaappaus Discord -ohjelmasta, ”Työ ja Unelmat” -podcastin keskustelupalstalta. ”NewStart” vasemmassa yläkulmassa kuvastaa luotua palvelinta eli suljettua keskusteluryhmää, jolla podcast tapahtui. Hashtagilla merkityt avainsanat vasemmalla reunalla ovat eri aihepiireistä koostuvia keskustelukanavia, joita nuoret ovat kiinnostuksensa mukaan palveluun luoneet. #Puhelukanavalla (keskellä ylhäällä) tapahtui podcastin keskustelu. Nuoret käyttävät NewStart -pelissä nimimerkkejä ja roolihahmoja, joiden ikonit näkyvät kommentin edessä

Käytimme Discord-chatpalvelua jossa on mahdollista luoda oma palvelin (”suljettu keskusteluryhmä”) ja eri aihepiireille sopivia kanavia. Discordissa pystyy chatin lisäksi liittymään puhekanavalle, eli eräänlaiseen avoimeen puheluun, jossa osallistujat hallinnoivat mikkiä ja keskustelua kuten Skypessä. Discord on maksuton palvelu. Sen voi ladata tietokoneelle ja puhelimelle tai käyttää ohjelman selainversiota.

Valmistelut

Kokeilimme uutta tapaa lähestyä nuoria työn ja koulutuksen teemoissa. Discordin anonyymiys ja mahdollisuus osallistua keskusteluun chatissa samalla oppien ja kuunnellen, sopii hyvin nuorten kanssa sensitiivisten aiheiden käsittelyyn. New Start-internetroolipelin kautta tuli mahdollisuus tavoittaa samanaikaisesti useampia nuoria, joita työ ja koulu aiheena puhuttelevat. Puhelusta ja aihepiiristä kerrottiin nuorille etukäteen, ja heitä rohkaistiin miettimään, mitä aihe voisi heille henkilökohtaisesti tarjota.

Toteutus

Podcastin vetäjä rekisteröityi ohjelmaan, loi palvelimen ja kutsui keskustelijat puhekanavalle kutsulinkillä. Puhekanavan lisäksi käytössä oli tekstichat. Molemmat ovat olemassa Discordissa jo automaattisesti. Podcast toteutettiin Discordin selainversiolla eli mitään ei tarvinnut ladata erikseen koneelle. Keskustelua vedettiin DuuniPolku -hankkeen ja Tampereen kaupungin työllisyyspalveluiden toimesta siten, että kolme henkilöä puhuivat mikkeihin ja osallistuivat myös chatkanavan keskusteluihin. Kuuntelijat pystyivät kuuntelemaan puhelua ja osallistumaan chattiin samanaikaisesti.

Kokemukset

Yhteisön nuoret ottivat aiheen hyvin vastaan ja paikalle tuli kuuntelijoita ennakkoilmoittautumisia enemmän. Keskustelu oli aktiivista ja tämän tyyppinen tapa keskustella herätti heitä jakamaan kokemuksiaan avoimesti ja antamaan toisille vertaistukea.

Muistoja Instagram -storysta podcastin alkuvaiheilta ja valmistelusta. Podcastin pitäminen oli innostavaa, sillä sen avulla pääsi askelen lähemmäs ja syvemmälle nuorten kokemusmaailmaa työllistymiseen liittyvistä asioista. Vasemmalla on DuuniPolku -hankkeen valmentaja ja suunnittelija Annina Kipponen. Oikealla valmisteluita tekevät DuuniPolku -hankkeen valmentaja ja suunnittelija Lilli Tolvila sekä Tampereen kaupungin työllisyyspalveluiden verkostokoordinaattori Sanni Vihersaari.

Muistoja Instagram -storysta podcastin alkuvaiheilta ja valmistelusta. Podcastin pitäminen oli innostavaa, sillä sen avulla pääsi askelen lähemmäs ja syvemmälle nuorten kokemusmaailmaa työllistymiseen liittyvistä asioista. Vasemmalla on DuuniPolku -hankkeen valmentaja ja suunnittelija Annina Kipponen. Oikealla valmisteluita tekevät DuuniPolku -hankkeen valmentaja ja suunnittelija Lilli Tolvila sekä Tampereen kaupungin työllisyyspalveluiden verkostokoordinaattori Sanni Vihersaari.

 

Muut huomiot

Discordissa on mahdollisuus myös videopuheluihin ja näytön jakamiseen, joten se voisi toimia hyvin vuorovaikutteisessa verkko-opetuksessa. Kaupungin verkossa puhelu ei välttämättä mene läpi, mutta ongelma ratkeaa kun jakaa netin esim. omasta puhelimesta.

Linkki ohjelmaan: https://discordapp.com/

6Aika:DuuniPolku -hanke
Tampereen DuuniPolku -hankkeessa ehkäistään nuorisotyöttömyyttä Tampereen kaupungin työllisyyspalveluiden ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredun yhteistyöllä. Hankkeessa tuetaan työllisyys- ja koulutuspalveluiden työnantajayhteistyötä sekä luodaan osaamisen kehittämistä, uravalmennusta sekä työllistymistä tukeva toimintamalli. Hankkeen kohderyhmänä ovat Tredusta ammattiin valmistuvassa olevat opiskelijat sekä alle 30-vuotiaat työnhakijat.
http://6aikaduunipolku.fi/

Teksti ja kuvat:
Annina Kipponen, DuuniPolku -hanke, Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut
Sanni Vihersaari, Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut